nieuws

Restauratie van Haagse kerk eerder afgemaakt

bouwbreed

Met de restauratie van de Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Elandkerk) in Den Haag wordt eerder begonnen dan verwacht. Met de restauratie, die aanvankelijk pas na de eeuwwisseling gepland stond, is ruim f. 4,75 miljoen gemoeid.

Uit het zogenoemde revolving fund van de Stichting Nationaal Restauratiefonds krijgt de residentie f. 1,2 miljoen uitgekeerd. Dit bedrag maakt het totale financieringsplaatje compleet. Bedoeling is dat snel met de uitvoering van de plannen wordt begonnen. Overigens werd in 1981 al een eerste begin met de werkzaamheden aan de uit 1892 daterende kerk gemaakt. Toen zijn de daken, torens en twee kapellen vernieuwd. Hiermee was f. 1,8 miljoen gemoeid. Voor de afronding van het exterieur en de restauratie van het interieur inclusief de fraaie beschilderingen was vervolgens geen geld meer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels