nieuws

Rbb: Snel invoeren van een regionaal grondbeleid

bouwbreed

Wil de stadsvernieuwing slagen dan is het van belang dat gemeenten onderling beter gaan samenwerken. Een belangrijk instrument hierbij is het optuigen van een regionaal grondbeleid omdat daardoor de concurrentie tussen gemeenten kan worden gereguleerd en een verevening van grondexploitatie-opbrengsten kan plaatshebben.

Dit schrijft de Raad voor het binnenlands bestuur (Rbb) in zijn advies aan staatssecretaris Heerma over de voorgestelde wetswijzigingen op de stads- en dorpsvernieuwing.

Het adviesorgaan pleit in dit kader voor een snelle totstandkoming van de Kaderwet ‘Bestuur in verandering’, die de lijnen voor een dergelijke samenwerking uitzet. Momenteel ligt de kaderwet momenteel bij de diverse adviersorganen die zich er nog over moeten buigen.

Reageer op dit artikel