nieuws

Raad steunt po Stadshart Amstelveen

bouwbreed

De gemeenteraad van Amstelveen steunt de door B en W in samenwerking met MAB en Ballast Nedam ontworpen plannen voor het stadshart. Met de uitvoering van het po is een investering gemoeid van f.400 miljoen.

Drie voorstellen van het college kregen de goedkeuring van de gemeenteraad. Het betreft een Ontwikkelingsplan, een globaal bestemmingsplan voor het gebied en de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de private partners MAB, Ballast Nedam en Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

In het Ontwikkelingsplan is voor ruim f.400 miljoen aan investeringen opgenomen. De gemeente Amstelveen ontvangt daaruit ongeveer f.70 miljoen voor derealisering van culturele voorzieningen, waaronder een museum voor moderne kunst. Het ontwerp daarvoor is gemaakt door architect Wim Quist.

Het bedrijfsleven draagt f.6 miljoen bij in de bouw- en exploitatiekosten van het museum.

Voorts voorziet het Ontwikkelingsplan in het beschikbaar stellen van f.40 miljoen ten behoeve van de aanpassing van de infrastructuur in het nieuwe centrum.

De opbrengsten worden verkregen door het verwezenlijken van 13000 meter2 winkelruimte en 26000 meter2 kantoorruimte. Door realisering van ongeveer 2500 meter2 horecaruimte plus bouw van een hotel met 100 bedden beogen de plannenmakers de gezelligheid in het centrum te vergroten. Ook gaan de plannen uit van de bouw van 370 woningen in het stadshart. Uiteraard worden er ook parkeervoorzieningen getroffen.

Als adviseurs bij de voorbereiding en realisering van de plannen voor het stadshart zijn onder anderen aangetrokken de architecten K. Rijnboutt en W. Th. Ellerman.

In de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de gemeente Amstelveen en MAB gelijkwaardige partners zijn, hetgeen in opoontwikkelend Nederland vrij uniek is.

Beide partijen nemen voor f.10 miljoen deel in het bedrijfskapitaal. Ballast Nedam participeert voor f.1 miljoen.

Van de aandelen hebben gemeente en BAM elk 49 procent. Ballast Nedam bezit 2 procent.

Verwacht wordt dat nog dit jaar begonnen zal ke worden met de bouw van het museum.

Het gehele stadshartpo moet rond de eeuwwisseling zijn afgerond.

Reageer op dit artikel