nieuws

Overijssel houdt geld over voor investeringen in bouw

bouwbreed Premium

De provincie Overijssel kan met ingang van 1994 jaarlijks f. 7,3 miljoen extra besteden.

Daarnaast komt er in 1996 eenmalig een bedrag van f. 55 miljoen beschikbaar. GS willen het geld zoveel mogelijk uitgeven aan de aanleg en verbetering van infrastructuur.

De extra inkomsten voor de provincie Overijssel vloeien voort uit de fusie van het Overijsselse energiebedrijf IJsselmij en de EGD, het energiebedrijf voor Groningen en Drenthe. De reserves van de IJsselmij zijn veel groter dan die van EGD. Omdat de beide bedrijven in de nieuwe onderneming evenveel zeggenschap krijgen, profiteert de provincie Overijssel als aandeelhouder van het grote vermogen dat de IJsselmij inbrengt.

De provincie kan het geld onder andere steken in de kosten die zijn gemoeid met het wegnemen van knelpunten in het wegen- en spoornet, zoals de rijksweg 35 tussen Zwolle en Twente, het doortrekken van de A50 van Kampen naar Friesland en rijksweg 15 (Groenlo-Usselo).

Ook het verlengen van de spoorlijn van Enschede naar Gronau komt in aanmerking voor medefinanciering door de provincie. Dat geldt eveneens voor grootschalige poen in de stadscentra van Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle.

Ook wil de provincie meebetalen aan de bouw van een terminal in Twente voor de overslag van goederen, de werving van bedrijven en het uitbreiden van museum Kasteel Het Nijenhuis in Heino om de sterk gegroeide kunstcollectie van de provincie Overijssel te ke exposeren.

Daarnaast heeft de provincie er geld voor over om eigenaren van bos- en natuurgebieden te stimuleren tot het nemen maatregelen voor behoud van hun terreinen. De aanleg van oversteekplaatsen voor wild en bodemsanering in natuurterreienen komen tevens in aanmerking voor subsidie.

Op 30 juni nemen provinciale staten een besluit over de bestemming van de miljoenen.

Reageer op dit artikel