nieuws

Omrekeningsfactor bepalend voor houtverbindingen

bouwbreed

Gebr. Bodegraven heeft zijn vierde brochure over houtverbindingen en de berekening daarvan uitgegeven. Er zijn ingrijpende verbeteringen in aangebracht, geent op de eisen van het nieuwe Bouwbesluit. Een bepalende aanvulling vormt de berekening van de omrekeningsfactor 1,35.

Om aan de juiste gegevens te komen voor deze berekening heeft J.C. van der Lippe, hoofd ontwikkeling van het bedrijf, stad en land afgereisd. “Nergens waren volledige gegevens voorhanden. De een had een plukje berekeningen van dit en de ander van dat. TU Delft heeft uiteindelijk paginas grote berekeningen gemaakt, waarmee in de praktijk niet valt te werken. Na lang wikken en wegen ben ik tot een vereenvoudigede berekeningeswijze gekomen, die in enkele zinnen op pagina 50 is weergegeven” , aldus Van der Lippe. Het betreft de omrekening van de in vakkringen bekende TGB 1972 (Technische Grondslagen voor Bouwconstructies) naar de TGB 1990. Dit om te komen tot de berekening van de toegestane belasting naar de rekenwaarde of omrekeningsfactor 1,35 als eerder vermeld. Dat is voor iedere constructeur van groot belang.

“Met de brochure die inmiddels een omvang heeft van 80 paginas, willen we zo volledig mogelijk zijn. Als lid van de CEN-commissie, de Europese normcommissie botst men tegen de verschillende opvattingen, die in de Europese landen heersen over vrijwel elke normering. Eenduidigheid is dus dringend gewenst. Daarom was het belangrijk dit werk aan te passen aan de nieuwe TGB 1990.”

BGt en UGt

“Belangrijk in dit verband zijn ook de nieuw opgenomen be grippen BGt en UGt. BGt staat voor de Bruikbaarheidsgrenstoestand en UGt voor de uiterste grenstoestand van de treksterkte van stalen en roestvaststalen ankers. De maximale vervorming in de constructie, delta max, is maatgevend voor de bepaling van de BGt-waarde. Vaak echter wordt de rekenwaarde Fd gevraagd, die dan ook in de sterkte maatstaven grafiek is opgenomen. De F-toel is als rekenwaarde komen te vervallen” , zo zei Van der Lippe. !

Verder zijn in het boek de veiligheidsfactoren gesplitst in een materiaalfactor en een constructiefactor. Hierbij staat de fabrikant garant voor de materiaalveiligheidsfactor van het anker, terwijl de constructeur een veiligheidsfactor in zijn berekening opneemt voor de specifieke toepassing van de houtverbinding.

Veel gegevens

Het boekwerk staat vol nuttige gegevens voor de bouwconstructeur die met allerhande verbindingen te heeft maken zoals spouw- en muurankers.

Nieuw is ook de materiaalkeuze in de buitengevel, waarbij een keuze dient te worden gemaakt tussen verzinkstalen ankers of roestvaststalen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder wordt gebouwd. Ook van belang zijn de flexibiliteitsberekeningen voor het bepalen van de ankers in binnen-en buitenspouwbladen.

Ankerverwerkingen in het algemeen zijn overigens in deze brochure op een geheel nieuwe wijze belicht. De berekeningen van de BGt en UGt komen zeer tot hun recht bij de toepassing van ankers in gipswanden en cellenbetonwanden. Verder zijn in het werk volledige berekeningen weergegeven voor schoenbelastingen voor elke voorkomende balkenconstructie. De constructeur heeft het maar voor het opslaan. Onverschillig of de belasting voor evenwijdige belasting, loodrechte- of tegen opwaaien moet worden bepaald of een combinatie ervan.

De brochure is aan te vragen bij Gebr. Bodegraven BV te Nieuwkoop.

Reageer op dit artikel