nieuws

Olifantgras alternatief voor houtvezel in bouw

bouwbreed

Olifantgras belooft een prima alternatief te worden voor bijvoorbeeld houtvezelcementplaten. “Vast staat al, dat dit gras gebonden met cement sterker is dan houtvezelcementplaten” aldus ing. A.H. Drenth van Agromiscanthus BV uit Ter Apel.

Het is echter nog te vroeg om definitieve conclusies aan de mogelijkheden voor dit olifantgras te verbinden, omdat het po van onderzoek nog vier jaar loopt. “Dat wil niet zeggen, dat de mogelijkheden van het olifantgras er nu al zeer veelbelovend uitzien” , zo zei Drenth. Het Miscanthus Sinensis Giganteus, zoals de Latijnse naam luidt, is van oorsprong een Japans/Chinees siergewas. Het rietachtig produkt kan in twee jaar een hoogte van ongeveer drie meter bereiken. Drenth is ongeveer vijf jaar geleden door een kennis van de Landbouwuniversiteit te Wageningen op de mogelijkheden van dit olifantgras gewezen. Drenth zag op zijn beurt onmiddellijk perspectieven voor de noodlijdende landbouw in het noorden.

Veel landbouwgebied moet worden gesaneerd en omgevormd tot natuurgebied.

Tweeledig

Dit olifantgras kan daarvoor een tweedelige functie bieden.

Enerzijds kan de teelt ervan aan deze natuurwens tegemoet komen. Anderzijds kan het ten nutte van de platen en blokkenfabricage worden aangewend. Bovendien kan het de monocultuur van de aardappelenproduktie in Groningen en Drenthe doorbreken. Een vereniging van zes telers heeft aan Drenth elk een hectare grond ter beschikking gesteld voor het verbouwen van het olifantgras.

Er wordt ijverig gezocht naar de toepassingsmogelijkheden van dit gras. Te denken valt aan allerhande elementen voor plafondafwerking, voor wanden, dakafwerking, gevels enzovoorts. Kortom, voor elke toepassing waarin bouwelementen of -blokken worden toegepast, kan het gras een plaats innemen. Op het ogenblik is het bedrijf naarstig op zoek naar geschikte bindmiddelen. TNO en Novem en de Landbouwuniversiteit volgen de ontwikkelingen op de voet.

De omvang waarin landbouwgronden zijn om te zetten voor de teelt van dit ‘gras’, het voorkomen van vorstschade en de produktiemogelijkheden voor de diverse produkten met dit olifantgras, zullen maatgevend zijn voor de economische haalbaarheid van het po.

Het po wordt ondersteund met f.635000 uit de fondsen van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP).

Eenzelfde bedrag voor het produktie- en marktonderzoek moet worden opgebracht door geiteresseerden, zoals akkerbouwers, industrie en handel.

Reageer op dit artikel