nieuws

Nobi boekt eerste resultaten

bouwbreed Premium

Binnen het Nobi, het Nationaal Onderzoekskader Bouwinformatica, nadert een aantal poen het stadium waarin resultaten te zien zijn.

De coordinatie van deze informatieca-poen voor de bouw ligt bij de Stichting Bouwresearch.

Het po BBB (budgetteren, begroten en bestek) heeft de eerste versie van een prototype al intern bekeken.

Het po Wegontwerp en Theodoliet (Weet) zal binnenkort een externe demonstratie geven.

Het po ABI, Afsprakenstelsel Bouwinformatica, heeft een methode van afstemming van methoden en technieken gevonden, die zelfs zo goed werkt dat men de oude spraakverwarring zich nauwelijks meer kan herinneren.

Samen met de Innovatiecentra zullen de Copi’s (Collectief onderzoek programmerende instellingen, zoals bijvoorbeeld CUR, C.R.O.W, SBR en ISSO) een aantal demonstraties van de resultaten voorbereiden.

Er wordt nog gestudeerd op de mogelijkheid om naast de gebruikelijke rapportage voor deskundigen ook publikaties uit te geven voor een breder publiek.

Reageer op dit artikel