nieuws

Nieuwe koopwoningen in 1992

bouwbreed

In overeenstemming met het beleid-Heerma wordt het accent in de nieuwbouw meer dan vroeger op de koopwoning gelegd. Vorig jaar was de markt daarvoor ook tamelijk gunstig, zodat tweederde van alle gebouwde woningen in de koopsector terecht kwamen.

Begin jaren tachtig schommelde het aandeel van de koopsector in de nieuwbouw rond 30 a` 40%. Na het dieptepunt in 1982 (28% koop) nam dit aandeel voortdurend toe. In 1987 werd voor het eerst meer dan de helft van de nieuwbouw in de koopsector uitgevoerd. Een voorlopige top van dit aandeel werd met 65% bereikt in 1991.

Toen vielen 54000 van de 83000 nieuwe woningen in de koopsector. In absolute zin was dat beduidend lager dan de aantallen die in 1987 werden gerealiseerd (resp. 67000 en 118000). Het aantal huurwoningen is in de jaren daarna sneller gedaald dan het aantal koopwoningen.

In 1992 zijn de aantallen in beide sectoren weer gestegen, waarbij de huursector ditmaal voorop ging, zodat het aandeel koopwoningen iets daalde ten opzichte van het vorige jaar. Met 63% van het totaal is het niettemin het op een na hoogste cijfer van na de oorlog.

De verdeling van het aandeel van de eigen woningen in het totaal loopt in de verschillende provincies uiteraard nogal uiteen.

De kroon spant Zeeland met 86%, maar zelfs Noord- en Zuid-Holland kwamen in 1992 toch boven 50%. Dat was overigens niet dank zij de inspanningen van de grote steden, zoals in bijgaande tabel is te zien.

Alleen de stad Utrecht springt er uit met driekwart van haar woningbouw in de koopsector. Dat was zelfs royaal hoger dan het gemiddelde voor de hele provincie.

In Den Haag echter waren aspirant eigen woningbezitters in 1992 kennelijk niet welkom.

De vrije sector

De verdeling over de drie financieringscategorieen loopt natuurlijk ook uiteen in de diverse provincies. In de premiekoop-A werden 24% van de koopwoningen gebouwd, de premie-C haalde 13% en 63% kwam in de vrije sector terecht. Het aandeel hiervan was vooral hoog in Drenthe (80% v.s.) en in Zeeland (87%). Het laagste aandeel voor de vrije sector kwam in Noord-Holland uit de bus (42%), op de voet gevolgd door Flevoland met 46%. In dat licht gezien werden in beide andere randstadprovincies met een aandeel van rond 57% relatief veel meer vrije sector woningen gebouwd.

In de grote steden was het beeld weer sterk wisselend. Gemiddeld werd 30% in de koopsector gerealiseerd, waarvan 41% in de vrije sector. In Amsterdam was slechts een kwart van de woningbouw voor de koopsector bestemd, waarvan een magere 16% vrije sector. In Rotterdam kwam meer dan eenderde van de woningen in de koopsector en daarvan was maar liefst 62% vrije sector. In Den Haag werden zoals gezegd in 1992 maar weinig koopwoningen gebouwd, maar die vielen wel voor 69% in de vrije sector. Utrecht realiseerde ruim eenderde van zijn koopwoningen in de vrije sector.

De premie A

Ook het accent dat op de premie-A wordt geplaatst, loopt regionaal nogal uiteen.

Tegenover een aandeel, dat landelijk 24% van het totaal aantal koopwoningen bedraagt, vallen ter ene zijde op Noord-Hol land (35%) en Groningen (33%), ter andere zijde Zeeland, waar slechts 9% van de eigen woningen in deze sector werden gebouwd. In de vier grote steden lag het aandeel van de premie-A op 30% gemiddeld, vooral als gevolg van de hoge aantallen in Amsterdam en Utrecht, die beide 42% van hun koopwoningen in deze sector bouwden.

De cijfers overziende, krijgen we de indruk dat de bouw van koopwoningen globaal gesproken een bevestiging of voortzetting vormt van de bestaande regionale verschillen op de woningmarkt. De overall verhouding tussen huur en eigen woningen is, zoals in het begin van dit artikeltje werd opgemerkt, geleidelijk aan verandering onderhevig. De verhoudingen naar prijsklasse in de voorraad op de verschillende deelmarkten lijken echter ook in de nieuwbouw gecontinueerd te worden. Het is lang niet zeker dat dit met de marktvraag overeenkomt.

Zeker in Amsterdam en Den Haag zouden de cijfers er dan toch anders uitzien, evenals waarschijnlijk in de provincie Groningen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels