nieuws

Mogelijke reorganisaties Ballast door weinig werk

bouwbreed Premium

Het aannemingsbedrijf Ballast Nedam, een volle dochter van British Aerospace (BA), verwacht voor dit jaar geen significante groei van de omzet. Oorzaak is het slechte economische klimaat en de daarmee nauw samenhangende orderportefeuille. Met reorganisaties wordt rekening gehouden.

De afgelopen twee jaar bleef de orderportefeuille (opgemaakt medio december) steken op f.2,2 miljard. Daarnaast daalde in 1992 zowel de omzet (f.2,4 miljard) als de nettowinst (f.83,6 miljoen).

Andere Nederlandse aannemers tonen juist het laatste jaar weer een groei van de orderportefeuille.

Als gevolg hiervan zal de BAbouwdochter de kostenniveaus goed in de gaten gaan houden.

De onderneming meldt dat voor dit jaar rekening wordt gehouden met aanvullende reorganisatievoorzieningen.

“Een drastische inkrimping van het personeelsbestand wordt op grond van de orderportefeuille echter niet verwacht” . Bij Ballast Nedam werkten vorig jaar gemiddeld 5178 mensen tegen 4624 in 1991.

Voorzieningen

Uit het gisteren verstrekte jaarverslag blijkt dat de post voorzieningen het afgelopen jaar met f.4,8 miljoen is opgelopen tot f.11,2 miljoen. Bij de presentatie van de voorlopige cijfers op 24 februari jl meldde Ballast Nedam ook nog eens een voorzieningen voor een doorgevoerde reorganisatie in Saoedi-Arabie van f.30 miljoen. Deze kosten werden onmiddellijk ten laste gebracht van het jaarresultaat.

De activiteiten in Nederland, goed voor 41 procent van de omzet, vertonen als gevolg van terughoudendheid bij de Nederlandse beleggers een stagnatie. Ballast Nedam Poontwikkeling ondervond daar last van. “De door hen nagestreefde aanvangsrendementen op onroerend goed liggen op een zodanig hoog niveau, dat met name in de kantorenmarkt een sterke terugval optrad” . Ook de activiteiten in de wegenbouw vielen tegen. De holding zag zich genoodzaakt de organisatie van Ballast Nedam Wegenbouw aan te passen.

Internationaal had met name het baggeren last van vertraagde gunningen van grote opdrachten. De trage groei van het marktvolume leidde tot een lage bezettingsgraad van de baggervloot. Zowel omzet (f.220 miljoen) als resultaat bleven hierdoor achter.

Voor dit jaar streeft Ballast naar herstel van omzet en resultaat. Vooral de bestaande activiteiten zullen hiervoor zorg moeten gaan dragen. Zo verwacht Ballast Nedam Beton en Waterbouw een stijging van omzet en resultaat. Als gevolg van de kostenreductie in Saoedi-Arabie zal de omzet en het resultaat gelijkblijven of iets toenemen. Aan de moedermaatschappij, British Aerospace, wordt overigens f.50,7 miljoen als dividend uitgekeerd tegen f.58 miljoen over 1991.

Reageer op dit artikel