nieuws

Miofoam doet het goed als geluidisolatie

bouwbreed

Miofoam, de geslotencellige onvernette PE-schuimfolie kan behalve als kruipruimteafdichting ook goede diensten bewijzen als geluidisolatie bij dekvloeren.

Wij schreven reeds eerder over dit Miofoam materiaal als effectieve kruipruimtevloerafdichting. “Laboratoriummetingen conform ISO 140/6 en ISO 140/8 hebben echter aangetoond, dat met een 60 mm dikke zand-cement gebonden dekvloer, die verend is gelegd op Miofoam met een dikte van 5mm de isolatie-index voor contactgeluid l met 7dB verbetert. Bij met anhydriet gebonden dekvloeren, gelegd op een 9 mm dikke folie, waarbij is gebruikgemaakt van randstroken, is de isolatie-index voor contactgeluid l met 11dB en voor luchtgeluid l met 3dB te verbeteren” , aldus R.A Nieboer van MI Bouwprodukten te Mijdrecht. Daarmee kan Miofoam de voorwaarden scheppen om aan de geluidisolatie-eisen volgens het Bouwbesluit te voldoen.

“Sinds oktober 1992 zijn vol gens het Bouwbesluit stringente eisen ten aanzien van geluidwering in en tussen gebouwen van kracht. Voor de woningbouw geldt voor contactgeluidisolatie als minimale waarde voor de isolatie-index een l van 0dB. Dit geldt voor de geluidisolatie tussen de woningen onderling, maar ook tussen de ruimten onderling in de woning. Voor de luchtgeluidisolatie wordt een isolatieindex geest van I van eveneens 0dB” , aldus R.A. Nieboer van MI Bouwprodukten.

“Ten opzichte van de eisen en de bouwwijze tot de invoer van het Bouwbesluit, is de eis voor de luchtgeluidisolatie tussen bovenelkaar gelegen woonlagen met 2 tot 3dB verscherpt.

Ten aanzien van de contactgeluidisolatie is echter niets wezenlijks veranderd. En dat is uiterst teleurstellend, omdat er juist veel klachten zijn over contactgeluidhinder, zeker als er in de woning(en) is gebruikgemaakt van harde vloerbedekking. In de norm NEN 1070 wordt dan ook terecht aanbevolen om voor een betere geluidwering de eis voor luchtgeluidisolatie ten minste 5dB en voor contactgeluidisolatie zelfs ten minste 10dB hoger te stellen” , zo stelt Nieboer.

Reageer op dit artikel