nieuws

Maastricht heeft succes met anti-graffitibeleid

bouwbreed

Een integrale aanpak van graffiti-bestrijding heeft effect. Uit een evaluatie door de Stuurgroep Experimenten in de Volkshuisvesting van een project in Maastricht blijkt dat deze vorm van vervuiling in deze stad enorm is teruggelopen. Wethouder mr. R. Leenders van de Limburgse hoofdstad vindt dan ook dat het voorbeeldpo in zijn gemeente navolging verdient. Leenders sprak vrijdag op een congres van het Nederlands Studiecentrum.

Het enthousiasme van het Maastrichtse gemeentebestuur wordt onder meer gevoed door reacties van de Nederlandse Spoorwegen en de bevolking. De Spoorwegpolitie in Limburg spreekt zelfs van een teruggang van de graffitivervuiling van tachtig tot negentig procent. En uit een onlangs gehouden enquete onder 10000 inwoners van Maastricht blijkt dat men een zichtbare achteruitgang van de vervuiling constateert.

Sociale vernieuwing Het graffiti-po van Maastricht begon in 1987 toen een bedrag van f. 20000 beschikbaar werd gesteld voor het ver wijderen van graffiti van een aantal objecten. In 1990 werd vervolgens in het kader van de sociale vernieuwing een po voor langdurig werklozen opgezet. Daarvoor werd een van de ambtenaar benoemd tot poleider. Nadat de vervuiling in kaart was gebracht, werd met de zogenaamde graffiti-bus die vervuiling actief aangepakt. Met als hoogtepunt de Eurotop in december 1991, toen de bus een week lang 24 uur per dag inzetbaar was.

Voorlichting Naast de verwijdering van de graffiti zetten gemeente- en spoorwegpolitie een opsporingsbeleid op en werd er gewerkt aan voorlichting op scholen, bij verenigingen en andere groeperingen. Daarbij lag de nadruk op de hoogte van de schadepost die het werk van graffiteurs veroorzaakt.

‘Legale graffiteurs kregen als tegenprestatie een oefenmuur ter beschikking, die alleen bij daglicht mag worden gebruikt.

Bovendien konden jongeren vorig jaar ontwerpen indienen voor kunstwerken op de muur van onder andere de sporthal Daalhof.

De jongeren kregen van de gemeente de nodige spuitbussen en een onkostenvergoeding van f. 15 per m2 kunstmuur. De gemeente ging zelfs zover dat tijdens de uitwerking van dit kunstpo een cursus ontwerpen werd gestart.

Eurograffiti Volgens wethouder Leenders had zijn beleid een zodanige onderlinge sociale controle onder graffiteurs tot gevolg, dat de politie haar aandacht kon beperken tot de nieuwkomers.

Ook verschillende particuliere organisaties hebben inmiddels initiatieven genomen om graffitischilderijen te laten aanbrengen. Onder de titel ‘Eurograffiti 1993’ zullen op 6 juni negen van deze schilderijen worden onthuld door vertegen woordigers van stadsbesturen in Belgie, Duitsland en Nederland.

Reageer op dit artikel