nieuws

Lagere winst voor Mulder Boskoop

bouwbreed Premium

Mulder Boskoop, producent van onder meer truckmixers, beton- en bandtransportinstallaties, heeft vorig jaar een positief resultaat na belastingen behaald van bijna f. 750000 tegen f. 865000 in 1991.

De omzet daalde van f. 20,3 miljoen naar f. 17,6 miljoen.

Op grond van de huidige gang van zaken wordt ook over 1993 een positief resultaat verwacht, zo heeft het bestuur bekendgemaakt.

Reeds bij de publikatie van het halfjaarbericht eind augustus werd een terugval van vele bouwactiviteiten voorzien, mede als gevolg van de ingezette recessie. Hierdoor en door de sterke positie van de gulden op de internationale markten is de prijsconcurrentie verder verhevigd. Ook door een scherpe kostenbewaking is de achteruitgang in het resultaat beperkt gebleven.

Reageer op dit artikel