nieuws

Koninklijke IBC stelt bouwprijs in

bouwbreed

Tot en met 1 mei ke kandidaten, die in aanmerking wensen te komen voor de Koninklijk IBC-prijs, zich aanmelden bij de gelijknamige bv in Best, tel.04998 – 68512.

Deze tweejaarlijkse prijs bestaat uit een geldbedrag van f. 25000 en een oorkonde, bestemd voor een persoon of instantie die zich bijzonder verdiensteliljk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek naar zuinig en milieuvriendelijk gebruik van bouwmaterialen.

De prijs, die wordt toegekend op grond van het werk van een jury onder voorzitterschap van oud-minister Nijpels, zal voor de eerste maal worden uitgereikt op 30 september.

Reageer op dit artikel