nieuws

Kondor Wessels toont kleine winstverbetering

bouwbreed Premium

Het bouw- en aannemersbedrijf Kondor Wessels Groep uit Leiden heeft over de eerste helft (tot en met december) van het boekjaar 1992/93 een nettowinst geboekt van f. 9 miljoen tegen f. 12,3 miljoen over dezelfde periode van het voorgaande boekjaar.

In dat laatste bedrag zat een buitengewone bate van f. 4,7 miljoen opgesloten uit de verkoop van effecten Grontmij.

Als die bate niet wordt meegerekend, is derhalve een winstverbetering van f. 1,4 miljoen opgetreden bij een stijging van de omzet met ruim f. 18 miljoen tot f. 336,4 miljoen.

Kondor Wessels verwacht voor het hele jaar eenzelfde winst als over 1991/92 (zonder de Grontmij-bate).

Op grond van de in uitvoering zijnde opdrachten en de orderportefeuille, die f. 700 miljoen groot is, voorziet de onderneming een stijging van de omzet met f. 15 miljoen tot f. 675 miljoen.

In verband met zijn aanstaande pensionering zal ir. H.H.

van der Maas, voorzitter raad van bestuur, in december aftreden.

Reageer op dit artikel