nieuws

Kleine aandeelhouders van Nieuwe Maasstad uitgekocht

bouwbreed Premium

De kleine aandeelhouders van het vastgoedfonds De Nieuwe Maasstad (circa 10 procent van het kapitaal) worden voor zes ton uitgekocht door een groep Zweedse beleggers, die 90 procent van de aandelen in handen heeft.

Dit komt neer op een bod van f. 42 op de 14475 nog uitstaande aandelen. Tegelijkertijd wordt de door De Nederlandsche Bank aangestelde stille curator L.O. Husken van zijn functie ontheven. De prijs van f. 42 ligt aanzienlijk hoger dan de laatste beurskoers van het aandeel (f. 12) en boven de intrinsieke waarde van f. 6,27 per eind december. Met de bedongen prijs van f. 42 worden de kleine aandeelhouders gecompenseerd voor het feit dat de aandelen niet meer buiten besloten kring mogen worden aangeboden en dat sinds 4 fe bruari beurshandel niet meer is toegestaan. De aandelen stonden genoteerd op de incourate markt. Het bod loopt tot en met 10 mei de tijd. De stille curatele is per 3 april beeindigd.

De meeste kleine aandeelhouders hebben zich naar aanleiding van een oproepadvertentie al gemeld. Zij zullen nader over de uitkoop worden geinformeerd. De effectenbank Kempen & Co zal zorgen voor de verdere afwikkeling. Volgens vorlopige cijfers heeft De Nieuwe Maasstad vorig jaar een verlies na belastingen geleden van f. 0,3 miljoen tegen een nadelig saldo van f. 5,2 miljoen in 1991. Het eigen vermogen slonk verder van f. 1 miljoen naar f. 690000, nadat het eind 1990 nog f. 6,2 miljoen bedroeg. Ook ditmaal is er geen accountantscontrole toegepast.

Reageer op dit artikel