nieuws

Kan personeel ideeen leveren?

bouwbreed Premium

Ik denk dat de meeste ondernemers zullen zeggen dat ze goede ideeen van hun mensen toejuichen, maar dat ze er jammer genoeg weinig of geen krijgen. Menigeen is nogal negatief wat dit aangaat. De mensen doen hun werk weliswaar goed, maar je mag toch niet verwachten dat bouwvakkers uitvindingen doen of meer dan opgedragen taken vervullen.

Gelukkig menen anderen dat personeelsleden best in staat en genegen zijn met de baas mee te denken. Je moet ze alleen de kans geven. Over het ideeen-gebeuren lopen de meningen uiteen. Er zijn zelfs ondernemers die geprobeerd hebben in hun bedrijf een ideeenbus neer te zetten. Vaak evenwel verklaart men dan later dat het niet heeft opgeleverd wat men hoopte en wat de boeken beloven. Ook zijn er nogal wat ondernemers die zich veel te exclusief voelen voor ideeen van anderen. Ze zijn geheel op zichzelf gericht, mede omdat ze in welhaast geen enkel op zicht steun en aanmoediging van buiten ontvangen en misschien al eens een keer hun neus hebben gestoten. Voor wat de evolutie van het bedrijf en de gebruikte middelen betreft vertrouwt de ondernemer graag op zichzelf:zijn bedrijf is anders dan andere! Natuurlijk zijn nieuwe gedachten welkom, maar die ke alleen bij de ondernemer zelf rijpen, naar aanleiding van wat hij meemaakt, ziet of bedenkt.

Personeel hiermee opzadelen is onzin.

Zou personeel in het algemeen ideeen willen inbrengen? Wanneer de reactie steeds negatief is, geven ze het gauw op. Terecht. Een baas die nooit luistert, klassificeer je als onbereikbaar eigenwijs. Dan maar geen ideeen. Een enkele keer frustreert dat medewerkers zodanig dat een andere baas wordt gezocht. De eeuwige kreet ‘doe je werk nou maar!’

werkt ook niet stimulerend. In feite verbiedt zon baas het lanceren van ideeen.

Toch blijkt soms achteraf dat een inval goud waard had ke zijn. Natuurlijk lang niet altijd, maar je weet maar nooit. Het blijkt evenwel dat een formele opzet van een ideeenbus volgens het boekje voor een klein bedrijf minder geschikt is. Er is niemand be schikbaar om de zaak als een volledige dagtaak op zich te nemen. In tegenstelling tot een groot bedrijf is er bij een klein bedrijf dan ook nauwelijks sprake van een iemand die zich daarmee bezighoudt.

Dit vormt een lastig probleem.

Ik zou ondanks alles bij de deur toch een niet al te opvallend busje plaatsen met het woord ‘ideeen’ erop. Leeg dat bij voorkeur wanneer er niemand bijstaat. Lees de inzendingen thuis en alleen. Geef nooit af op dwaze ideeen, laat enkel weten dat het idee niet te verwezenlijken is vanwege kosten, mogelijkheden, enzovoorts. Geef een niet uit te voeren gedachte terug aan de betrokkene zonder dat er iemand bij is en bedank in elk geval voor iedere inzending, hoe dom of onuitvoerbaar ook. Het heeft in een kleine groep geen zin over geheimhouding te praten, want men weet toch van wie een gedachte afkomstig is.

Pas bij meer dan twaalf of vijftien mensen kan dit aan de orde komen. Reageer altijd binnen twee dagen op een inzending; men moet immers weten waar men aan toe is. Belonen is een kwestie apart. In elk geval zijn Nederlandse beloningen ook bij de grootste organisaties, veel te laag. Redelijk is de helft van de besparing of winst gedurende de eerste drie jaar. Fooien lokken geen ideeen uit. Voor de rest is het waarschijnlijk het beste niet al te veel drukte van de ideeenorganisatie te maken, er niet te dikwijls over te praten en zeker geen druk uit te oefenen eraan mee te doen. Wel dient men uiterst prompt te reageren wanneer er een idee wordt gelanceerd, ook zonder bus of andere formele opzet. Maak de indieners nooit belachelijk en ga (kort maar ernstig) op ideeen in, ook tijdens het werk (aan het eind van de dag). Eigenlijk dient een ondernemer die geen ideeen van zijn mensen ontvangt, zich af te vragen wat eraan mankeert. In zon klein bedrijf weet hij bijna altijd wat de oorzaak is. Denkt men dat het niet mag of niet welkom is, dat het niet gewaardeerd wordt? Vindt de baas hen bemoeials? Verwacht hij alleen miljoenenwinsten? Lacht hij hen uit? Er bestaan tientallen manieren om mensen de mond te snoeren, af te wijzen. Dat heeft niets te maken met het de baas blijven. Het verkrijgen van ideeen is een tere zaak die met heel veel tact moet worden aangepakt. Laat uw mensen in ieder geval weten dat ideeen op prijs worden gesteld en dat u ze hoogst fatsoenlijk zult behandelen. Bestudeer eventueel een boek over de ideeenbus, maar verwacht niet dat die volgens alle regels bij u een plaatsje vindt. Improviseer voorzichtig en houd de zaak eenvoudig. Maar doe er wel iets aan.

Reageer op dit artikel