nieuws

Janssen & De Jong in rode cijfers

bouwbreed Premium

Het bouwconcern Verenigde Bedrijven Janssen & De Jong in Roermond heeft vorig jaar een verlies geleden van f. 3,9 miljoen netto, waarin opgenomen een voorziening van f. 10 miljoen.

Over 1991 was er nog een winst van f. 10 miljoen.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening daalde van f. 12,6 miljoen tot f. 7,8 miljoen door terughoudendheid met investeringen in de meeste sectoren waar de onderneming werkt. Voor het lopende jaar verwacht Janssen & De Jong een krachtig herstel van het rendement, maar op welke hoogte de winst zal uitkomen hangt af van de ontwikkelingen in de conjunctuur en op de bouwmarkt. De onderneming heeft vorig jaar maatregelen getroffen om de gang van zaken te verbeteren. Zo werden posities in poontwikkeling en onroerend goed sterk afgewaardeerd, is een aantal niet aan het resultaat bijdragende activiteiten verzelfstandigd of verkocht en zijn bij enkele werkmaatschappijen herstructureringsmaatregelen genomen. Daarvoor is een voorziening van f. 10 miljoen in een keer ten laste van het resultaat gebracht.

Reageer op dit artikel