nieuws

Hitachi en VME praten weer over samenwerking

bouwbreed

De Japanse fabrikant Hitachi Construction Machinery en VME (Volvo-Michigan Euclid) hebben een overeenkomst ondertekend waarin is opgenomen de intentie tot samenwerking in zware hooglepels en starre dumpers. Een concrete samenwerking kan leiden tot een organisatie die zich met Caterpillar en Komatsu op het gebied van zwaar mijnbouwmaterieel tot de grootste produktie-organisaties ter wereld mag rekenen.

Volgens een woordvoerder van Hitachi in Japan zouden de gesprekken tussen beide fabrikanten reeds in een operationeel stadium verkeren. Hitachi heeft evenwel aangegeven een minderheidsbelang te willen in VMEs Euclid dumperproduktie. Hierover zijn partijen het vooralsnog niet eens geworden.

Daar de verkoopkanalen van Hitachi en VME met name op de Amerikaanse markt elkaar voor 70 procent dekken, is de verwachting dat beide fabrikanten gaan samenwerken in de distributie van machines, en de verkoop van zware hydrau lische graafmachines en dumpers voor de mijnbouwindustrie op elkaar zullen afstemmen.

Hitachi vervaardigt in Japan hooglepels maar beschikt niet over een eigen dumperlijn.

VME daarentegen, produceert in de Euclid-fabriek in het Canadese Guelph in Ontario wel een programma starre dumptrucks. Hoewel VME door Akerman over een eigen graafmachinelijn tot 60 ton beschikt, komen hooglepels niet in het leveringsprogramma voor.

Met het concretiseren van een samenwerkingsverband tussen beide grote fabrikanten wordt overigens gestalte gegeven aan reeds jarenlang gevoerde gesprekken over mogelijke vormen van samenwerking.

Nog voordat Volvo met Michigan in Amerika en Euclid in Canada -binnen de VME-organisatie- kwam tot samensmelting van produktie- en verkoopbelangen, waren tussen de Zweedse en Japanse fabrikant reeds lang gesprekken gaande over de ontwikkeling en fabricage van hydraulische graafmachines. Die hebben overigens nooit ke leiden tot enige vorm van samenwerking. Pogingen daartoe van Hitachi met de Italiaanse fabrikant Fiat, hadden wel succes.

Afrika De thans beoogde cooperatie zal voornamelijk betrekking hebben op markten buiten Noord-Amerika en Europa, zoals de CIS, China en Afrika.

De activiteiten zouden mogelijk in de toekomst ook ke worden doorgetrokken naar andere markten zoals Japan; een land waar VME nog geen Euclid-dumpers verkoopt, maar waar wel middelzware starre dumpers worden gebruikt.

De gesprekken tussen Hitachi en VME ke wellicht leiden tot een tweeledig programma.

Daaronder valt de reeds eerder vermelde distributie-overeenkomst waarmee beide fabrikanten gezamenlijk de mijnbouwindustrie een concurrerend pakket hooglepels en dumpers ke aanbieden, daarnaast kan ook worden gedacht aan een gezamenlijke produktiestrategie.

Hooglepel De vrachtkosten voor de verscheping van een 100-tons dumper of een 200-tons hooglepel over de halve wereldbol bedragen een vermogen. In dat geval zouden beide bedrijven over en weer voordeel ke trekken uit de produktie-faciliteiten beider fabrieken. Zo zou Hitachi bijvoorbeeld het kipperframe voor de Euclid-dumpers in Japan ke vervaardigen en Euclid in zijn fabriek in Guelph onderdelen voor Hitachi.

In elk geval menen Hitachi en VME de basis te ke leggen voor een zekerder toekomst in de kapitaal-intensieve mijnbouwindustrie.

Reageer op dit artikel