nieuws

Het Engelse Department of Transport (DTp) gaat …

bouwbreed

Het Engelse Department of Transport (DTp) gaat meer proefpoen laten uitvoeren volgens ‘Design and Build’ contracten.

In de Contract Journal van 8 april wordt melding gemaakt van uitvoeren van vier van dergelijke poen met een gezamenlijke waarde van rond de f.300 miljoen. Deze poen volgen op het succes van de twee eerste proeven met D&Bpoen die door de ‘Engelse Rijkswaterstaat’ zijn gehouden. Uitvoeren van de poen levert ongeveer 550 arbeidsplaatsen op. Naar verwachting zullen de wegenbouwers binnenkort te maken krijgen met ‘design, build and maintenance contracten, waarbij afgezien van het ontwerp en de aanleg ook het onderhoud tot het po zal gaan behoren.

“De kanaaltunnel gaat open als die open gaat” . Naar in de Construction Weekly van 7 april valt te lezen is deze uitspraak afkomstig van Sir Alastair Morton, de topman van opdrachtgever Eurotunnel. Alhoewel deze uitlating niet mag worden geduid als formele bevestiging van het zoveelste uitstel van de ingebruikname van de tunnel, bestaat over de feitelijke datum van opening nog geen duidelijkheid. Bij Eurotunnel wordt gedacht dat 15 december van dit jaar nog best te halen is.

Maar daaraan wordt toegevoegd dat het best ook ‘voor of na kerst’ zou ke worden.

De aannemerscombinatie TML zou gesuggereerd hebben dat een datum van januari 1994 best overeengekomen zou ke worden.

In de Engineering News-Record van 12 april wordt ook aandacht besteed aan het kanaaltunnelpo. Gemeld wordt dat de civiele werken feitelijk zijn afgerond en dat de installaties voor 90% gereed zijn. Ook wordt gesproken van vertragingen. De aannemerscombinatie Transmanche Link heeft opdrachtgever Eurotunnel laten weten dat pas tegen december kan worden begonnen met afwerken van het beproevingsprogramma van zes maanden. Dat zou inhouden dat de treindienst pas in juni 94 zou ke beginnen. Zes maanden na de laatse voorspelling en dertien maanden na de openingsdatum zouals oorspronkelijk overeengekomen.

Toepassen van hoge-sterkte beton kan leiden tot een hernieuwde belangstelling voor betonnen boorbruggen in Nederland.

Dat staat te lezen in het vierde nummer van Cement dit jaar.

Betonnen boogbruggen werden als type bij menig brugontwerp niet eens meer als alternatief meegenomen. Als belangrijkste oorzaak wordt aangevoerd dat in de vaarwegen tijdelijke hulpondersteuningen nodig zijn. Betonnen boogbruggen ke echter weer een aantrekkelijk alternatief gaan vormen als moderne uitvoeringsmethoden en materialen worden gebruikt. Dat houdt in:hoge sterkte beton in de boog en maken van de brug op de kant en invaren van de gehele boogbrug.

In de Baupraxis Zeitung nummer 4/93 is te lezen dat er eigenlijk geen gevelbekledingsmateriaal bestaat dat zulke gunstige eigenschappen heeft dan die welke aan natuursteen worden toegeschreven. Dit materiaal is een natuurprodukt, het is kleurecht en het is tijdloos in de toepassing. Het is ook een produkt dat veel keuze biedt. Geen ene steen is gelijk de andere in kleur of textuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de Duitse stedebouwkundigen dit materiaal veelvuldig toepassen.

Er wordt vrijwel geen voetgangersgebied meer ingericht of er wordt op ruime schaal natuursteen toegepast. In de ‘lofzang’ klinkt echter niet de prijs van dit natuurprodukt door.

Naar alle waarschijnlijkheid zou dat een daverende dissonant vormen.

Reageer op dit artikel