nieuws

Heibedrijf demonstreert in grond gevormde paal

bouwbreed Premium

Heibedrijf Vroom te Oosthuizen introduceert een voor Nederland nieuw type funderingspaal. Het is de ‘Drilling Push Aside- oftewel grondverdringende schroefboorpaal. Vroom demonstreerde de DPApaal bij de uitbreiding van het motel van Van der Valk te Vianen.

De grondverdringende schroefboorpaal is een Belgische vinding, waarvoor tien jaar geleden Europees octrooi is aangevraagd. Hoofdlicensiehouder is De Waal te Brussel. Na enkele proefpoen biedt Vroom DPA BV de paal nu op de Nederlandse bouwmarkt aan. “Het wezenlijke verschil met andere geschroefde palen is, dat de grond door de DPA-boor samengedrukt wordt, in plaats van omhooggehaald” , aldus C.J. Vroom tijdens de demonstratie. “Dat levert een verdichting op, die nog verbeterd kan worden door tijdens het boren zand toe te voegen.”

De demonstratie werd in Vianen gegeven, omdat de situatie daar een mooie gelegenheid bood om de techniek te laten zien. Met behulp van een redelijk zware stelling wordt een holle stalen boor met spoed en ribben de grond in geboord. Op weg naar de draagkrachtige laag drukken de ribben de grond opzij, waardoor een ruime schacht ontstaat. Onder de punt van de boor, in een klepzitting, is een deksel geplaatst om het grondwater tegen te houden. Is de boor op diepte, dan wordt van bovenaf de wapening in de holle boor gehangen.

Vrije val

De volgende stap is het storten van beton. De mortel maakt een vrije val in de holle boor, die langzaam omhoog wordt getrokken. Het deksel blijft achter in de bodem, de verse betonnen paal biedt voldoende weerstand tegen de grond- en waterdruk. In de kop van de verse paal wordt met de hand een stekkenkorf geplaatst. In Vianen wordt ca. 30 cm van de koppen nog gesneld. Geluidsarm Vroom betrekt de mortel van de betonmortelcentrale. Het is Spramex (beton met toeslagstoffen met een beperkte diameter) van kwaliteit B25, zonder vertrager en met plastificeerder, met een zetmaat van 15 tot 18. Met 6 m3 mortel worden drie palen van ca. 14 meter lengte gemaakt.

“We gebruiken 3 tot 4% meer beton dan bij de prefabrikage van betonnen palen” , aldus Vroom. “De totale kosten zijn 30 tot 40% hoger dan van traditioneel heiwerk. Dat hoeft echter geen bezwaar te zijn in die situaties, waarin geluidsarm en trillingvrij gefundeerd moet worden.” Een paar dagen na het storten worden de in de grond gevormde palen met de ‘hamertje tik’ methode gecontroleerd op onregelmatigheden. De draagkracht van de bodem is reeds tijdens het boren bepaald, door registratie van het boorkoppel. Dat komt in de plaats van het kalenderen bij gewoon heiwerk. De boorploeg voor DPA palen bestaat uit een machinist, een heier en een pompbaas voor de betonpomp. Bij een paallengte van 10 tot 14 meter halen zij samen een produktie van 250 meter per dag van acht uur.

Reageer op dit artikel