nieuws

Groningen trekt geld uit voor monumenten

bouwbreed

De provincie Groningen trekt geld uit voor de restauratie van een aantal monumentale panden. Daarnaast zal ook geld worden gestoken in een nieuwbouwpo. In totaal gaat het om een bedrag van f. 150000 uit het provinciaal stadsvernieuwingsfonds.

Met de restauratie van de monumenten aan de Bedumerweg 30 en Middelstumerweg 11 en het beeldbepalende pand Middelstumerweg 2 in Onderdendam is ruim f. 122000 gemoeid.

De gemeente De Marne krijgt zon f. 25000 voor het opstellen van een Masterplan voor dorpsvernieuwing in Ulrum.

Gemeente Loppersum ontvangt f. 3000 voor de uitvoering van het po Groene Dorpen Garsthuizen.

Reageer op dit artikel