nieuws

Gemeenten besteden weer meer aan infrastructuur

bouwbreed

Gemeenten hebben in 1992 weer meer geinvesteerd in infrastructuur en huizen. Bij elkaar stegen deze kosten ten opzichte van 1991 met bijna f. 1 miljard. Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de totale gemeentelijke uitgaven stegen met 9,3 procent tot f. 11,7 miljard. In 1991 was er nog slechts een stijging van 3,7 procent.

De belangrijkste post vormt volgens het CBS bouwgrondexploitatie. Deze steeg in 1992 met f. 511 miljoen. De kosten van stadsvernieuwing staan op de tweede plaats. Deze namen toe met f. 445 miljoen.

De stijging van de investeringen voor bouwgrondexploitatie en stadsvernieuwing heeft hoofdzakelijk plaatsgehad in gemeenten met 250000 en meer inwoners. Hier was een toename te signaleren van f. 741 miljoen. Bij gemeenten met een inwonertal van 100000 tot 150000 stegen deze posten met f. 199 miljoen.

De toename van de investeringen voor wegen, straten en pleinen (f. 119 miljoen) doet zich vooral voor bij gemeenten met 5000 tot 20000 inwoners.

Reageer op dit artikel