nieuws

Geen toezicht meer op naleving van vestigingsregels

bouwbreed Premium

Het Openbaar Ministerie en de Economische Controledienst (ECD) hebben besloten niet meer systematisch toe te zien op naleving van de Vestigingswet. Zij lopen daarmee vooruit op de aanstaande versoepeling van de vestigingsregels en de afschaffing van de strafrechtelijke handhaving ervan door minister Andriessen van Economische Zaken.

De Vaste Kamercommissie voor het midden- en kleinbedrijf heeft de plannen van de minister in een vergadering van 17 maart gesteund. Het openbaar ministerie vindt dat er nu in beginsel kan worden gesproken van een gewijzigd inzicht van de wetgever. Het besluit is mede ingegeven door het feit dat er in de huidige vestigingswetgeving al is voorzien in een civielrechtelijke handhaving.

Overigens behouden het OM en de ECD zich het recht voor om in het geval van ernstige overtredingen toch nog strafrechterlijk op te treden. Daarvan is sprake als niet alleen de Vestigingswet maar ook andere wetten worden overtreden en wanneer de veiligheid in het geding is.

Reageer op dit artikel