nieuws

Extra bouwopgave zinloos zonder goede bouwlocaties

bouwbreed Premium

Zolang in de grote gewesten de beschikbaarheid van bouwlocaties niet goed is geregeld, zijn de 20000 woningen die er per jaar extra moeten worden gebouwd, slechts papieren woningen. “Hier hebben noch woningzoekenden noch bouwondernemers wat aan. Daarom halen de bouwondernemers hun schouders er over op.”

Aldus drs.ing. C. Bokx namens de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) gisteren op het congres ‘De koopwoningenmarkt in expansie van het Nederlands Studie Centrum in Rotterdam.

In zijn inleiding ging Bokx in op het onlangs door het kabinet gepresenteerde Trendrapport. Zoals bekend gaat het Trendrapport uit van een extra bouwinspanning van zon 20000 woningen per jaar. In totaal moeten er om aan de woningbehoefte te voldoen jaarlijks zon 100000 woningen worden gebouwd. Deze woningen moeten volgens het Kabinet dicht bij de economiche centra en in de stadsgewesten laten bouwen.

Dit vooral om het woon-werkverkeer tegen te gaan. Hierbij plaatste Bokx

nodige kanttekeningen. “Aan de ene kant moeten er meer woningen worden gebouwd omdat het aantal ouderen groeit. Aan de andere kant moeten die extra woningen een plekje krijgen dicht bij kantoren en fabrieken om zo het woon-werkverkeer te beperken. Maar ouderen maken slechts marginaal gebruik van het woon-werkverkeer. Bovendien gaat de vergrijzing het snelst in de groeikernen en de gemeenten in de regio. En niet in de grote steden. En verder blijkt uit onderzoek dat ouderen bij voorkeur binnen de gemeentegrenzen verhuizen.”

In de ogen van Bokx wordt in de Trendbrief dan ook het motief en de doelstelling “vreemd aan elkaar geknoopt” . In de visie van de NVB zal het Kabinetsvoornemen dan ook niet leiden tot de beoogde vermindering van het woon-werkverkeer. “Misschien wel extra gependel van het woon-recreatieverkeer. Ziet u het voor u’, zo hield Bokx zijn gehoor voor, “al die 65-plussers onderweg, van de kantoorlocatie waar zij wonen naar de polder of van de fabriekslocatie naar het bos.

Misschien een aardige impuls voor het carpoolen. En ook zal het mooi grijs zijn tussen al dat groen. Maar dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.”

Gejuich

Een ander heikel punt vormt volgens Bokx het ontbreken van voldoende bouwlocaties.

“De grote stadsregios hadden al moeite met het realiseren van de programmas voor het Trendrapport uitkwam, laat staan die duizenden woningen op korte termijn extra.”

Het is volgens Bokx dan ook om deze reden dat de bouwonderneremers bij het verschijnen van het Trendrapport geen gejuich hebben laten horen.

“Aan papieren woningen hebben we niets” , aldus Bokx.

Reageer op dit artikel