nieuws

Excursie naar stormvloedkering

bouwbreed

Op 12 mei houdt de Betonvereniging een excursie naar de bouwplaats van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. De sectordeuren van deze kering hebben een stalen bolscharnier, dat is opgenomen in een gedeeltelijk voorgespannen betonconstructie.

Ing. H.H.J. van der Werff van de Bouwkombinatie Maeslant Kering geeft een toelichting op dit ontwerp. Zijn collega ing.

A.F. Groeneweg behandelt de constructie van de geleidetoren en ing. G. van Doorn, eveneens van de Bouwkombinatie, bespreekt de vloer van het dok.

Na de lezingen volgt een bezoek aan het informatiecentrum en aan de bouwplaats.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Betonvereniging te Gouda, tel. 01820-39233.

Reageer op dit artikel