nieuws

‘Ecotax’ afhankelijk van economische ontwikkeling

bouwbreed Premium

Als het in de komende maanden in de Europese Gemeenschap tot een besluit komt om CO/energie-heffing in te voeren, zal dat geen uniforme heffing zijn. Een akkoord over een Europese energiebelasting is nog niet in zicht. Vooral Groot-Brittannie blijft zich fel daartegen verzetten.

Dat bleek in Luxemburg waar de EG-ministers van energie en milieu het Britse verzet niet konden wegwerken. In juni doen hun collegas van financien nog een poging. Intussen staat wel vast dat ‘ecotax’ afhankelijk zal worden gemaakt van de economische ontwikkeling van elk EG-land en van zijn vervuilingsniveau.

Bovendien hebben de ‘arme

landen van de Gemeenschap (Ierland, Griekenland, Spanje en Portugal) bedongen, dat als de energieheffing er toch komt, zij deze gedurende een overgangsperiode van vele jaren niet zullen hoeven toe te passen. Met andere woorden zij mogen gewoon doorgaan met hun CO-emissie en deze zelfs vergroten, daar waar de EG in oktober 1990 besloot de uitstoot van kooldioxide tegen het jaar 2000 te verminderen tot het niveau van 1990.

De Benelux-landen en Duitsland hebben zich zelfs voorgenomen verder te gaan dan de EG-norm. Op de onderhandelingstafel van de EG ligt nog steeds het voorstel voor een heffing van $3 per vat in 1993, die de volgende jaren wordt opgetrokken totdat in het jaar 2000 een heffing van $10 per vat (144 liter) is bereikt.

De CO/energieheffing moet een fiscaal neutrale operatie worden. Maar over de vraag hoe dat moet gebeuren mag elk EG-land zelf beslissen. Nu ook de Amerikaanse president Clinton zijn ambtenarenapparaat opdracht heeft gegeven om binnen vier maanden met concrete voorstellen te komen om de emissie van CO in de VS in het jaar 2000 terug te brengen tot het peil van 1990, zal het voor de Gemeenschap misschien gemakkelijker worden tot besluitvorming over haar ‘ecotax’ te komen. Belgie maakt zich intussen al sterk om de energieheffing gedurende zijn voorzitterschap van de EG, dat op 1 juli ingaat en tot 1 januari loopt, rond te krijgen.

Reageer op dit artikel