nieuws

Duitsland houdt vast aan eigen bouwmethode

bouwbreed Premium

Duitsland neemt vooralsnog niet de goedkopere Nederlandse wijze van woningbouw over. Staatssecretaris J. Gunther voor Bouw en Ruimtelijke Ordening antwoordde dit op vragen uit het parlement.

Gunther schrijft de lagere kosten van de Nederlandse methode toe aan het kleinere woonoppervlak per woning en de lagere bouwkosten. In het geval van de sociale woningbouw oefent de staat door middel van subsidies grote invloed uit op de grondprijs. Volgens Gunther stelt Nederland ook lagere eisen aan de brandwerendheid en aan de geluidsisolatie. Daarbij gelden voor de constructieve eisen inzake veiligheid lagere technische eisen en worden eenvoudiger oplossingen toegelaten. Een klein deel van de verschillen in bouwkosten komt voort uit niet-geregelde en minder hoogwaardige normen die de opdrachtgevers moeten accepteren. Mede daardoor zal Duitsland het Nederlandse woningbouwmodel vooralsnog niet overnemen.

In het begin van de jaren tachtig liet de regering in Bonn onderzoek verrichten naar de kostenbesparingen die de Nederlandse en Scandinavische woningbouwmethode opleverden. Volgens de uitkomsten zouden de totale bouwkosten 10 tot 30 procent ke afnemen. Uiteindelijk paste men in Duitsland alleen de Nederlandse ervaringen met stadsverdichting en met constructief goedkoper bouwen zonder afstand te doen van de kwaliteit.

De voorschriften inzake de bevordering woningbouw ondergingen enkele veranderingen.

Zo zag men af van de wettelijk voorgeschreven minimale grootte van sociale woningen.

De bevordering van de woningbouw valt onder de verantwoording van de deelstaten.

Reageer op dit artikel