nieuws

DSM-Limburg wil uitbreiding in het Graetheidegebied

bouwbreed

DSM-Limburg BV wil in 2000, voor de produktie-uitbreiding van haar chemische produkten, de beschikking hebben over het 215 ha Graetheidegebied in Geleen dat haar eigendom is. Met de uitbreidingsplannen zijn honderden miljoenen guldens gemoeid.

Op de eigen locatie in Geleen (750 ha bedrijfsterrein) is nog 67 ha beschikbaar voor bebouwing; amper voldoende voor de komende tien jaar. Voor een majeur-po dat zich plotseling aandient is, volgens een woordvoerder van DSM, onvoldoende ruimte.

Het Graetheideterrein is in het betreffende Streekplan opgenomen als toekomstig industrieterrein voor DSM. Het heeft nu nog een agrarische bestemming. DSM heeft inmiddels een milieu-effect rapportage aangevraagd. De hierbij behorende startnotitie is gereed en ligt vanaf half mei 1993 ter inzage.

DSM wil door een corridor het nieuwe uitbreidingsgebied verbinden met de huidige lokatie.

Grote tegenstander van de bebouwing door DSM is het Graetheide-comite, dat een te grote milieubelasting voor de Westelijke Mijnstreek ziet ontstaan.

DSM wil niet uitwijken naar Belgie, zoals door het comite is gesuggereerd, maar in de regio. “Het Graetheidegebied is aangewezen als industrieterrein, het sluit goed aan op de huidige locatie, de immateriele infrastructuur (technici en vaklui) is aanwezig. De externe infrastructuur, het Julianakanaal, een kruispunt van autowegen en pijpleidingen, is beschikbaar. En van belang is tevens de centrale ligging in de Europese markt” , aldus woordvoerder Scholz van DSM.

Ruimte

Volgens Scholz is voor het besluit van DSM om de Graetheide definitief te benutten voor de uitbreiding van haar activiteiten, van het grootste belang hoeveel ruimte na de procedures, met als slot de wijziging van het bestemmingsplan, ter beschikking komt voor de bouw van de zware chemische basis-installaties. “Wanneer die oppervlakte te gering is, gaat Graetheide niet door.

Tien ha is te weinig” . Het bedrijf rekent op ruim dertig ha.

De basis-bedrijven worden zover mogelijk van de woonbebouwing af in open gebied, gebouwd. Aansluitend komen de volgfabrieken. Aan de rand van het terrein worden werkplaatsen en kantoren gebouwd.

S&S

Reageer op dit artikel