nieuws

Drukte op Belgische wegen steeg in 5 jaar met 50%

bouwbreed

De drukte op de Belgische autosnelwegen is in de periode 1985-1990, uitgedrukt in voertuigen/km per dag, gestegen met 49,6 procent. Dat heeft het Belgische ministerie van Verkeer in Brussel bekendgemaakt. Niet de Grote Ring om Brussel is het drukste verkeersknooppunt van Belgie, maar de Antwerpse Ring.

Tussen zes uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds passeren ter hoogte van aansluiting met de E34 met de Antwerpse Ring in Borgerhout dagelijks gemiddeld 147800 voertuigen (autos, motoren en vrachtwagens), terwijl er dat op de Brusselse Ring ter hoogte van de aansluiting met de E19 autosnelweg naar Antwerpen ‘maar’ 116500 zijn.

Deze stijging van de verkeersdrukte is het gevolg van de verdere uitbouw van het auto wegennet met 10,5 procent van 1476 km tot een lengte van 1631 km en van de toename van de dagintensiteit van het verkeer met ruim 35 procent.

Op de Vlaamse autosnelwegen steeg de verkeersdrukte met 45,6 procent.

Toch nam de lengte van de autosnelwegen in Vlaanderen toe met maar 2,1 procent van 822,5 km tot 840,5 km. De gemiddelde dagintensiteit groeide echter met 42,5 procent. De stijging van het aantal voertuigen/km per dag in Wallonie bedroeg 57 procent. Daar werd het autowegennet van 642,6 km op 777,8 km lengte gebracht. De dagintensiteit steeg er met bijna 30 procent.

De piek in de groei van de verkeersdrukte deed zich voor in de jaren 1986-1988. Bovenstaande gegevens van het ministerie van Verkeer in Brussel zijn gebaseerd op verkeerstellingen op 294 punten op het Belgische wegennet; 82 verkeerstellingsposten bevinden zich op de autosnelwegen, de rest aan de gewone wegen.

Reageer op dit artikel