nieuws

Dosco Baggerwerken hervat werkzaamheden in Almere

bouwbreed Premium

Dosco Klein Baggerwerken BV uit Avenhorn heeft de baggerwerkzaamheden mogen hervatten in de grachten van Almere-Haven. Althans, op die plaatsen waar zich geen slib bevindt met een hogere verontreiniging dan klasse 2. Dat zijn de gemeente Almere en de provincie Flevoland overeengekomen.

Eerder deze maand werd op last van de provincie Flevoland het slibdepot in Almere-Haven gesloten en moesten de baggerwerkzaamheden worden stopgezet. Dit vanwege het feit dat er bij enkele lozingspunten in de grachten slib was aangetroffen met een hogere verontreiniging dan klasse 2.

De gemeente Almere is echter van oordeel dat het in opdracht van de provincie uitgevoerde onderzoek geen representatief beeld geeft van de kwaliteit van het uit de grachten op te baggeren slib. Het ging daarbij niet om gemiddelden, maar om een zogenoemde ‘worst cases’onderzoek, waarbij alleen de slechte (mogelijke verontreinigde) plaatsen onder de loep werden genomen.

Geschrokken door de onderzoeksresultaten besloot de provincie Flevoland aanvankelijk toch over te gaan tot algehele sluiting van het slibdepot.

Daardoor moesten alle baggerwerkzaamheden noodzakelijkerwijs worden stilgelegd.

Naar het oordeel van de gemeente Almere had de provincie ke volstaan met sluiting van het depot voor slib met een verontreiniging hoger dan klasse2. Directe voortzetting van baggerwerkzaamheden elders in de grachten was dan mogelijk geweest.

Als gevolg van de maatregelen van de provincie zijn de baggerwerkzaamheden nu onnodig vertraagd waardoor de grachten niet tijdig voor het visbroedseizoen zullen zijn uitgebaggerd. Dit is funest voor de visstand. Ook houdt de gemeente Almere rekening met een schadeclaim van Dosco vanwege het gedwongen stilleggen van het werk.

Reageer op dit artikel