nieuws

Den Haag zet mes in de begroting

bouwbreed

De gemeente Den Haag moet dit jaar f. 11,1 miljoen en volgend jaar f. 10 miljoen extra bezuinigen. Dat staat in de Voorjaarsnota die door het Haagse college van B en W is gepresenteerd.

De bezuinigingen zijn nodig om voor 1994 een sluitende begroting te ke presenteren.

Dat is de eis die het kabinet heeft gesteld toen het Den Haag twee keer een bedrag van f. 35 miljoen toezegde, met een derde keer in het vooruitzicht.

Zoals bekend verkeert de stad al jaren in een slechte financiele positie sinds ze in 1991 werd geconfronteerd met een tekort van f. 250 miljoen. Den Haag heeft te maken met minder inkomsten uit het Gemeentefonds en tegenvallers binnen de eigen gemeentelijk organisatie.

De residentie heeft een lijst op gesteld waarop kan worden bezuinigd. Hierop staan onder andere hogere parkeertarieven, besparingen op monumentenzorg, sport- en spelaccommodaties, reorganisatie van het welzijnswerk, sociale raadslieden en verder het gefaseerd of later uitvoeren van enkele poen zodat er rentevoordeel ontstaat.

De tarieven van gemeentelijke belastingen worden trendmatig met 3,5 procent verhoogd.

In 1994 komt de verhoging van de woonlasten echter uit op circa 7 procent. Dit wordt vooral veroorzaakt door verdubbeling van de afvalstoffenheffing, die al eerder was aangekondigd.

In de Voorjaarsnota van Den Haag wordt gewaarschuwd voor nieuwe tegenvallers. Dan zullen er drastischer bezuinigingsmaatregelen moeten worden genomen.

Reageer op dit artikel