nieuws

De Vries niet tevreden over wao-reparatie

bouwbreed

Minister De Vries is allesbehalve tevreden over de wijze, waarop in het algemeen bij de nu afgesloten collectieve arbeidsovereenkomsten de waoverslechtering is gerepareerd.

“Het element van collectief en verplicht zit er vaker sterker in dan het kabinet had gehoopt” , aldus de bewindsman, “en dat kan dus nadelige effecten hebben voor de terugdringing van het beroep op de wao.”

Volgens zijn zeggen was het kabinet er wel van uit gegaan dat er hier en daar gerepareerd zou worden, maar het mikte daarbij op niet al te collectieve regelingen, waarbij iedereen weer eenzelfde premie betaalt.

Een dergelijke reparatie werpt een te geringe drempel op tegen het gebruik van de wao, iets waar de kabinetsplannen tenslotte voor waren opgezet.

Reageer op dit artikel