nieuws

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft …

bouwbreed Premium

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft haar bezorgdheid geuit over een aantal wetswijzigingen en wetsontwerpen in de sfeer van de ruimtelijke ordening die thans voor behandeling bij de Tweede Kamer liggen.

De wijzigingen en ontwerpen leiden volgens de VNG tot onevenwichtige wetgeving en verzwakken bovendien het maatschappelijk draagvlak dat nodig is voor ingrijpende poen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van wegen, de Betuwespoorlijn, mestverwerkingsinstallaties en afvalverwerkingsinstallaties.

Bij de Kamer liggen onder meer voorstellen voor de Tracewet en de Nimby-wet. De eerste beoogt de inspraakprocedure bij grote infrastructurele projekten zoals de aanleg van wegen te verkorten.

De Nimby-wet geeft de Rijksoverheid een grotere bevoegdheid lokaties aan te wijzen voor de vestiging van bijvoorbeeld een mestverwerkingsinstallatie. Aan de wijzigingen en wetsontwerpen zijn verschillende procedures voor besluitvorming gekoppeld. Dat komt volgens de VNG de doorzichtigheid ervan niet ten goede. Zij pleit voor een harmonisatie. De vereniging spreekt tegen dat de trage besluitvorming, een van de redenen voor de wijzigingen en ontwerpen, in het merendeel van de gevallen de schuld is van gemeenten. In veel gevallen is domweg geldgebrek de oorzaak.

Reageer op dit artikel