nieuws

De Britse wegenbouwers ke volgend jaar een …

bouwbreed Premium

De Britse wegenbouwers ke volgend jaar een verruiming van de werkomvang tegemoet zien, zo blijkt uit de Construction Weekly van 31 maart.

Het Department of Transport (DTp) gaat binnenkort plannen bekend maken voor een programma van onderhoud van auto(snel)wegen in de periode 1993-94, dat naar verwachting zal voorzien in uitvoeren van wel 100 poen waarmee in totaal ruim f. 1,5 miljard zal zijn gemoeid. Ten opzichte van het programma van het voorgaande jaar is dat een toename van 15%. Ongeveer f. 1 miljard zal worden besteed aan onderhoud van de wergdekken.

De rest is bestemd voor onderhoud van bruggen en andere kunstwerken.

Huizenbouwers in Florida ke schadeclaims verwachten in verband met schade aan huizen als gevolg van de orkaan Andrew.

In de Engineering News-Record van 5 april wordt melding gemaakt van de pogingen van de verzekeraars de ingediende schadeclaims op de bouwers te verhalen. Lennar Corporation, een huizenbouwer uit Miami, heeft schikkingen getroffen met 350 huiseigenaren. Overeengekomen werd dat de eigenaren gemiddeld f. 12500 kregen uitbetaald en dat zij daarvoor zouden afzien van aanspannen van rechtzaken.

Lennar is nog steeds overtuigd dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de schade die door de uitzonderlijke weersomstandigheden werd veroorzaakt.

Bij deze Amerikaanse huizenbouwer heerst de mening dat over deze zaak inmiddels voldoende is gezegd.

Het vooraanstaande Engelse staalconstructiebedrijf Octavius Atkinson heeft na een twee jaar durende overlevingsstrijd toch het loodje moeten leggen.

Dit valt te lezen in de Construction News van 1 april.

Octavius is het vierde grote staalconstructiebedrijf dat slachtoffer is geworden van de minder goede gang van zaken in de Engelse bouw, om van recessie maar niet te spreken.

Octavius leed vorig jaar een verlies van ruim f. 25 miljoen.

Het jaar daarvoor was dat nog f. 12 miljoen. Dit was toendertijd aanleiding voor moederbedrijf Taylor Woordrow het verliesleidende bedrijf te koop aan te bieden, maar kopers diende zich niet aan.

Nu heeft Taylor Woodrow voor ruim f. 60 miljoen een voorziening getroffen voor de kosten die met sluiting zijn gemoeid en om de schulden te dekken.

In HO wordt ingegaan op het belang van oevergrondwater voor de drinkwatervoorziening. Gesteld wordt dat deze grondstof voor de produktie van drinkwater jarenlang een minder gunstige reputatie heeft gehad. Onterecht zo blijkt.

Gebruik van oevergrondwater heeft wel aantrekkelijke kanten. Zo treedt bij de passage van het water door de bodem een verbetering van de kwaliteit op en ontstaat een natuurlijke afvlakking van piekconcentraties.

Toch zijn nadere studies nodig naar een bredere toepassing in de toekomstige infrastructuur van de drinkwatervoorziening in Nederland. De voordelen rechtvaardigen dat.

Nog dit jaar zal de bouw in Zwitserland een opleving ke verwachten. Dit valt te lezen in het Schweizer Baublatt van 6 april.

Deze positieve verwachting is gebaseerd op de resultaten van het Zwitserse instituut ETH in Zurich. Het instituut voorziet een opleving van de gehele conjunctuur in Zwitserland en de bouw zal daarvan zeker ook profiteren.

Alhoewel gemiddeld over het jaar nog sprake zal zijn van een teruggang van 1,6% zal lopende het jaar de teruggang omslaan in een opleving.

Reageer op dit artikel