nieuws

Das grune Dach geldt voor elke bouw

bouwbreed

ZinCo Dach-Systeme heeft een brochure ‘Das grune Dach’ uitgegeven. Er is een groot aantal oplossingen in weergegeven voor het maken van dakbegroening. Dichte bebouwing en teloorgaan van natuurgebieden maken de ontwikkeling hiervan steeds wenselijker.

Wellicht wordt het zelfs noodzakelijk dakbegroening ernstig te nemen al was het alleen maar omdat dakbegroeningen enigszins compensatie bieden voor de stedelijke vervuiling.

Dat geldt dan meer voor de personen zelf die gebruik gaan maken van hun dak dan voor de compensatie van de stedelijke vervuiling zelf. Het begroeide dak als tegenwicht tegen de vervuilig van de lucht in de steden zet nauwelijks of geen zoden aan de dijk, ook al zou het op heel grote schaal gebeuren.

Daarover schreven wij reeds eerder in Cobouw.

De 67 paginas tellende brochure van ZinCo Dach-systeme te Nurtingen in Duitsland is in twee hoofdonderdelen opgesplitst.

Deel een bevat de grondslagen voor de planning van de dakbegroening en deel twee meldt alles over de uitvoering zelf, voor wat betreft de systemen, die het bedrijf hanteert. De behandeling van opbouw van de dakbegroening wordt in zes groepen onderverdeeld. Allereerst wordt de keuze zelf behandeld, namelijk planten inplaats van kiezel. Vervolgens wordt het industriedak onder handen genomen. Als derde volgt de ‘warmte isolerende

dakbegroening. Dan gaat men verder met de begroening van het hellende dak. Als vijfde punt wordt de daktuin onder de loep genomen gevolgd door het begroenen van parkeergarages. In het tweede deel worden alle benodigde materialen en vegetatietypen alsmede de drainage en dergelijke toegelicht.

Dakbegroening doet meer dan alleen maar het dak verfraaien en de mens plezieren. Het absorbeert ook veel geluid, zodat het ook dienst doet als lawaaibestrijder.

Doorsnede van een willekeurige dakbegroening met een gewicht van 90 kg/m2.

Reageer op dit artikel