nieuws

Damestoiletten

bouwbreed

” Het beleid van het illustere Kabinet Lubbers III is er -naast het progageren van het gezin als hoeksteen van de samenleving- op gericht de vrouw -al dan niet in deeltijd- de kans te geven zich te ontworstelen aan de aanrecht en zich op de arbeidsmarkt te begeven. Een goede zaak, want de meest ouderwetse bouwvakker is er langzamerhand aan gewend op de bouwplaats een struise vrouw aan te treffen die op uitstekende wijze haar ‘mannetje weet te staan.

Zelf geeft de overheid al jaren het goede voorbeeld door in personeelsadvertenties nadrukkelijk te melden dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een vrouwspersoon. Kinderopvangplaatsen verschijnen her en der en niemand minder dan WVC-minister Hedy d’Ancona eist tijdens het kabinetsberaad met gebalde vuist om meer geld voor dit speerpunt in haar beleid. Zo moet het lukken de huisvrouw van weleer naar een arbeidsplaats te lokken.

Te vrezen valt echter dat binnenkort de strofe ‘bij gelijke geschiktheid…” moet worden geschrapt uit de wervende annonces van het ministerie van VROM. Een paar weken geleden kreeg de Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst Frans Evers tijdens een persconferentie de oprisping zelf te melden dat-ie vermoedde niet voldoende damestoiletten te hebben gebouwd in het hoofdkantoor van zijn ministerie aan de Haagse Rijnstraat 8.

Persoonlijk en gewapend met een heuse zakjapanner toog de topambtenaar op onderzoek uit. Turvend op vrijwel elke verdieping moest hij -na ruggespraak met de afdeling personeelszaken van VROM- constateren dat het aantal vrouwen bij VROM aanzienlijk sneller was gestegen dan hij en architect Jan Hoogstad in hun stoutste dromen hadden bevroed.

Keer op keer dwalen ijverige werkbijen met bedrukte snoetjes door het gebouw op zoek naar een plaats zich even af te zonderen, al was het maar om de handjes te reinigen.

De zakjapanner wees zonneklaar uit:voldoende herentoiletten -wellicht zelfs een tikje te veel- maar een aanzienlijk gebrek aan dames-wc’s. Een kommervolle zaak, want iedere lezer van dit blad weet hoe moeilijk het is hier en daar een aantal toiletten bij te bouwen.

Architect Jan Hoogstad en DG Frans Evers hebben zich inmiddels gebogen over de handboeken voor het gebruik van het nieuwe kantoor van VROM -vorige maand nog in aanwezigheid van H.M. de Koningin door minister Hans Alders persoonlijk in ontvangst genomen. Hun conclusie kon geen andere zijn dan dat de heren moeten inleveren. Dat is namelijk de enige mogelijkheid om zonder ingewikkeld hak- en breekwerk de dames aan hun gerechtvaardigd gerief te helpen.

De verwijdering van een aantal zogeheten schaamplaten bij de heren en de vervanging daarvan door een deugdelijk zittoilet en klaar is kees.

Volledigheidshalve -een ambtenaar is tot alles bereid als er maar geen risico of lastige vraag uit voortvloeit- is diepgravend onderzocht of wellicht nog andere mogelijkheden tot een oplossing konden leiden.

Tussen de palmen bijvoorbeeld op enige van de talrijke serres is nader bekeken, maar al snel terzijde geschoven. De transparantie van het gebouw liet zon drieste oplossing niet toe. Ja zelfs is even gedacht aan een van de dakterassen waar het kippenhok nog wacht op vier gezellig kukelende hennetjes van klein formaat.

Desgevraagd deelde de Emancipatiecommissie van VROM mee hiervoor niets te voelen. Te onrustig en bovendien veel te ver verwijderd van de werkplek.

Een simpele bouwkundige -op de bouwplaats groot en bekwaam geworden- heeft nog even als idee aangereikt hier en daar wat chemische toiletjes te plaatsen, maar hij kreeg uiteraard van milieuzijde de wind van voren.

Afgesproken is dat de CDAkamerleden Mateman en Koetje om advies zal worden gevraagd. Zij hebben namelijk ontdekt dat het nieuwe Tweede Kamergebouw -ook een rijksgebouw immers- eveneens gebrek heeft aan toiletten, zodat daar hordes toeristen in hun zucht naar een blik op het functioneren van onze democratie worden gestuit. Gemengde toiletten (v/m) worden niet overwogen.

Krullenveger

Reageer op dit artikel