nieuws

CUR komt met conceptaanbeveling gietvloeren

bouwbreed

Bij de CUR is een conceptversie van de aanbeveling ‘Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel’ verschenen. Tot 2 mei ’93 kan hierop bij de CUR kritiek worden ingediend.

Afwerkvloeren die door middel van gieten ke worden aangebracht, zijn beter bekend onder de naam anhydrietvloeren. Anhydriet is echter niet het enige bindmiddel waarmee deze vloeren zijn samen te stellen. Daarom wordt in de concept-aanbeveling gesproken over de meer omvattende benaming calciumsulfaat.

In het concept voor de aanbeveling zijn eisen en regels opgenomen voor: het calciumsulfaatbindmiddel, de gietspecie, de mortel en het verharde produkt. Het bevat ook voorwaarden voor de verwerking van calcium tot gietvloer. Uitgangspunt voor het opstellen van de aanbeveling is geweest dat de keuze voor toepassen van een gietvloer is gedaan op basis van bijvoorbeeld belastingen en functionele eisen.

Vervolgens moet het gewenste kwaliteitsniveau worden vastgelegd.

Wordt bij specificaties van gietvloeren verwezen naar de (definitieve) CUR-aanbeveling dan weten alle partijen waaraan moet worden voldaan.

Aangegeven moet onder meer worden:de gewenste sterkte van de mortel, de laagdikte en het specietype. Ook de ondergrond en de afwerking van de vloer spelen een rol bij het vastleggen van de toe te passen gietvloer.

Het concept van de CUR-aanbeveling ‘Gietvloeren met calcium sulfaat als bindmiddel is aan te vragen bij de CUR te Gouda.

Brandveiligheid Het Nederlands Normalisatieinstituut (NNI) zal dit voorjaar een nieuwe cursus houden over brandveiligheid. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de manier waarop de nieuwe begrippen uit het Bouwbesluit met betrekking tot het Bouwbesluit moeten worden gehanteerd. De cursus brandveiligheid is onderdeel van de een reeks cursussen die door het NNI over de nieuwe eisen die in het bouwbesluit op verschillende gebieden worden gesteld.

Nadere informatie is te verkrijgen bij het NNI, afdeling opleidingen, mw M. Ovink, telefoon 015-690188.

Reageer op dit artikel