nieuws

Contract Journal van 25 maart opent met de …

bouwbreed

Contract Journal van 25 maart opent met de enthousiaste vaststelling, dat de woningbouwmarkt in Groot Brittannie een periode van groei doormaakt. “De prijzen van huizen worden beter, vooral in Londen en in het zuiden van het land. De groei duurt nu al 10 of 11 weken” , aldus een analist van Credit Lyonnais Laing. Volgens woningbouwer Bellway Homes is nu het moment gekomen om grond aan te kopen. Een medewerker van Jones Lang Wootton constateert, dat de vraag naar grond toeneemt. “We hebben net een stuk grond verkocht voor 25% meer dan de vraagprijs sinds 1990.”

In de jaren tachtig is de wijze waarop in kantoren met informatie werd omgegaan door gebruik van computers ingrijpend gewijzigd. Nu zal de manier waarop dat op de bouwplaats gebeurd ook het geval zijn, zo staat te lezen in de Engineering News-Record van 29 maart. De verwachtingen omtrent het laatste snufje op het gebied van de informatievoorziening op de bouwplaats zijn hoog gespannen. De nieuwigheid bestaat uit een ‘draagbare computer, bevestigd aan de riem van de bouwvakker.

De computer is stemgestuurd en staat in verbinding met een klein, direct afleesbaar, LCDschermpje bevestigd dat aan de bouwhelm. De ontwikkelaars van de Carnegie Mellon Universitiy uit Pittsburgh zeggen dat ongeoefenden binnen de minuut de nodige informatie aan de Vu-Man ke onttrekken om hun weg over een bouwterrein te ke vinden.

In Betonwegen-Nieuws van maart wordt uitgebreid ingegaan op de constructie van de A73 tussen Boxmeer en Venray. Er is gekozen voor een sandwich-constructie, waarin cement- en asfaltbeton samenwerken. Op een fundering van schraal beton ligt een tussen laag van asfalt, daarop een gewapende betonverharding en tenslotte een toplaag van zeer open asfaltbeton (zoab). De bovenlaag is geluidreducerend.

De gewapende betonverharding is doorgaand uitgevoerd.

Dit om te voorkomen dat bij dwarsvoegen in de beton in overlaging van zoab zich versnelde rafeling zou voordoen.

Te lezen valt bovendien dat open beton mogelijk een duurzamer alternatief voor zoab kan zijn. Op de A73 bij Boxmeer zal op een van de afritten een proefvak van open beton met een lengte van 300 meter worden aangelegd.

Wat samenwerken in zou moeten houden is een ieder wel bekend. Dat feitelijk samenwerken moeizaam kan verlopen blijkt wel uit hetgeen in de Construction News van 11 maart is opgenomen over de hogesnelheidslijn tussen London en de Kanaaltunnel.

Een tragi-komedie in het n-de bedrijf zo werd de poging tot aanleg van deze verbinding te komen genoemd door Sir Alastair Morton, topman van opdrachtgever Eurotunnel. Hij hekelde de gang van zaken:Als de verbinding er niet snel komt, dan zal het zo zijn dat de treinen die van de tunnel gebruik maken door Frankrijk razen en door Engeland slechts zullen kruipen. De regering moet snel het trace goedkeuren en met een public-private financierings pakket komen.

In de Otar 78/3/93 worden de buitenland-activiteiten van Rijkswaterstaat, directie Flevoland, door een medewerker van deze dienst breedvoerig uit de doeken gedaan. Het blijkt te gaan om: “een waardevolle afgeleide activiteit van de hoofdtaak van de Directie Flevoland, zijnde het uitvoeren van het Zuiderzeepo” . Het leeuwedeel van de buitenlandactiviteiten bestaat uit het ondersteunen van exportbevorderende activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven en het – al dan niet gedeeltelijk – uitvoeren van ontwikkelingssamenwerkingspoen. Bij de exportbevordering kan gedacht worden aan het rondleiden van bezoekers en het verlenen van medewerking aan demonstaties van grootschalige machines en specifieke technieken.

Reageer op dit artikel