nieuws

‘Bouwberaad moet een overlegorgaan blijven’

bouwbreed Premium

“De bouwbonden willen van het Bouwberaad als overlegorgaan een instituut met een beslisstructuur maken. Als wij zeggen daar geen voorstander van te zijn, vertalen ze dat onjuist met:de werkgevers willen geen overleg.”

Zo reageert adjunct-drecteur mr. P. van Rooij van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf op de kritiek van de bonden dat het Bouwberaad, overlegplatform van werkgevers en werknemers in de bouw, weinig klaarmaakt.

Ook minister Alders gaf recent te kennen het Bouwberaad te willen uitbreiden met meer partners aan werkgeverszijde.

Hij mist nu de representativiteit. “Van werknemerszijde zijn alle sectoren vertegenwoordigd, van werkgeverszijde niet. Dat betreur ik niet alleen, ik heb al vele malen geprobeerd daarin verandering te krijgen” , zo zei de bewindsman in Groningen bij het congres van de bouwbond-FNV.

“Het is op zich heel begrijpelijk van de minister dat hij een zo breed mogelijke vertegenwoordigend college wil zien als hij met partijen in de bouw praat” , aldus mr. Van Rooij.

“Maar het realiseren van een dergelijk beraad is heel wat moeilijker bij een groot aantal partijen. Een vergelijking of verwijziging naar werknemers, waar dat kennelijk wel kan, gaat niet op. Aan werkgeverskant is het aantal partijen vele malen groter dan bij de bonden” .

Volgens Van Rooy zijn de moeilijkheden met het Bouwberaad ontstaan -‘en bestaan ze nog steeds’- omdat het in oorsprong bedoeld is als overlegorgaan.

“De vakbonden willen echter naar een vorm toe, waarin dat beraad ook daadwerkelijk voor de bedrijfstak geldende besluiten zou ke nemen. En dat willen wij niet. Dat betekent overigens niet dat we tegen overleg zijn.”

Verwijzing van de minister naar het EG-Beraad voor de Bouw, waarin de bedrijfstak dan toch maar heel breed vertegenwoordigd is, gaat volgens Van Rooy niet op. “Het gaat daar voornamelijk over macro-aangelegenheden, waarop zelf geen besluiten genomen behoeven te worden, maar veelal slechts de implementatie in eigen land van in Brussel genomen besluiten aan de orde is.”

Over een bedrijfschap als alternatief voor het Bouwberaad, zegt Van Rooij “het wat erg simplistisch te vinden te menen dat wanneer er problemen rijzen met een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds die problemen uit de lucht zouden zijn als we maar een bedrijfschap hadden gehad.”

Reageer op dit artikel