nieuws

Bouw bezorgd over sluiten van kazernes

bouwbreed

De mogelijke sluiting van zeventien militaire kazernes in Gelderland betekent het verlies van 200 a` 300 arbeidsplaatsen en een economische schadepost van ongeveer f. 80 miljoen, vooral ook in de bouwnijverheid.

Dit blijkt uit een door de Kamer van Koophandel NoordVeluwe en Achterhoek uitgebrachte informatiekrant over de plannen, die defensie-minister Ter Beek heeft ontvouwd in zijn prioriteitennota.

De KvK heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van een eventuele grootscheepse sluiting van Gelderse kazernes. De toeleverende bedrijven denken het meeste omzetverlies te lijden, namelijk ongeveer f. 50 miljoen. Het gaat hier om bedrijven die betrokken zijn bij de nieuwbouw, het onderhoud van de gebouwen, de terreinen en de groenvoorziening van kazernes.

Deze sector verwacht de omzetdaling op te ke vangen door te bezuinigen op personeelskosten, wat een verlies van 200 arbeidsplaatsen kan betekenen.

Reageer op dit artikel