nieuws

Biologische slibverwerking nog lang niet operationeel

bouwbreed

Bij het Kings’ college in Londen zeggen onderzoekers een bacterie te hebben ontdekt die het mogelijk zou maken zuiveringsslib volledig biologisch af te breken. Volgens het Engelse Water Research Centre (WRC) is wel sprake van een nieuwe ontwikkeling, maar zal met de praktische toepassing nog geruime tijd zijn gemoeid.

Het betreft een vinding die onder leiding van professor John Pirt van het Londense instituut tot stand is gekomen. Pirt, inmiddels gepensioneerd, was tot voor kort verbonden aan dit instituut. Naar Pirt heeft laten weten heeft het waterzuiveringsbedrijf Northwest Water, de op een na grootste ‘water company’ van Engeland, vergaande interesse voor voor zijn ideeen. Dat in 1995 een eerste fabriek, werkend volgens het nieuwe procede operationeel zou ke zijn, is door het Water Research Centre als “wishfull thinking” afgedaan.

Wel is volgens WRC sprake van een veelbelovende techniek. Dit is medegedeeld namens de heer Dirkzwager van Rijksinstituut Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA.

Een bioreactor waarin zuiveringsslib volledig door bacterieen wordt afgebroken zou fantastisch zijn. Zeker als het slib daarvoor niet behoeft te worden ontwaterd. Maar over zo een methode is hier inhoudelijk nog te weinig bekend.

In de zuiveringsinstallaties van de Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders komt jaarlijks een grote hoeveelheid reinigingsslib vrij. Dat kan op verschillende wijze worden verwerkt:verbranden, drogen en composteren. Dit laatste is dicht bij het volledige biologische procede waarover de Pirt zegt te beschikken. Het gaat er bij zo de methoden van biologisch afbreken om de goed ebacterie te vinden. Mogelijk heeft de Engelse professor dat gedaan.

Ook ir. A.R. Bresters, directeur van DRSH Zuiveringsslib BV te Rotterdam, een private onderneming die is opgericht door vier waterkwaliteitsbeheerders in Zuid-Holland, heeft zich kritisch uitgelaten over een volledig biologische methode van afbraak van zuiveringsslib. Hij heeft begrepen dat het gaat om een ontwikke ling op vooralsnog op laboratorium schaal.

In het algemeen is de afvalverwerking op provinciaal niveau bepaald. In Zuid Holland is gekozen voor verbranding van het zuiveringsslib. Dit omdat deze techniek een maximale volume vermindering oplevert.

De DRSH, een private onderneming die verantwoordelijk is voor het zuiveringsslib, heeft in Dordrecht een verbrandingsoven voor zuiveringsslib in aanbouw. Daar zal een deel van het verwachte aanbod van te verwerken zuiveringsslib van de provincie Zuid-Holland worden verbrand. In de installatie kan per jaar 230000 ton materiaal worden verbrand, overeen komende met een capaciteit van 45000 ton droge stof per jaar.

Volgens Bresters staan de waterkwaliteitsbeheerders, ondanks de kritiek, open voor nieuwe ontwikkelingen. Maar een nieuwe methode van een engelse professor betekent niet ze met de bouw van de verbrandignsinstallatie op het verkeerde spoor zitten. Volgens hem moet eerst maar bewezen worden dat het om een zinnige techniek gaat.

Zie ook pagina 3

Reageer op dit artikel