nieuws

Beleid Simons inzake bouw ziekenhuizen ongenuanceerd

bouwbreed

“Ongenuanceerd en in zijn absoluutheid ook onjuist.” De Nationale raad voor de Volksgezondheid zegt dit in een concept-advies over de nota ‘Fusie en bouw’ van staatssecretaris Simons. Het advies wordt donderdag door de voltallige raad behandeld.

Simons wil een terughoudend beleid ten aanzien van nieuwbouw voor ziekenhuizen die een fusie aangaan. Hij vreest dat anders teveel grote ziekenhuizen ontstaan. Aan de andere kant vindt hij ziekenhuizen met minder dan 200 bedden te klein om zelfstandig te ke voortbestaan. De NRV meent dat hij deze standpunten onvoldoende onderbouwt.

Volgens de raad moeten beslissingen tot verdere concentratie van ziekenhuizen (grootschalige fusienieuwbouw) of het sluiten van zelfstandige kleine ziekenhuizen berusten op een zorgvuldige afweging in de regio.

Reageer op dit artikel