nieuws

Bank voor de bouw maakt meer winst

bouwbreed Premium

De Bank voor de Bouwnijver heid heeft de geconsolideerde nettowinst over 1992 met 7 procent verbeterd tot f. 19,8 miljoen. Het brutoresultaat groeide met f. 1,9 miljoen tot f. 31 miljoen.

In deze cijfers zijn de deelnemingen in vier financiele instellingen meegenomen. De in Amsterdam gevestigde bank heeft bij voorbeeld een 100procents belang in de Hollandsche Investeering Societeit. De Bank voor Hypothecaire Financiering en Algemene Bouwkredietbank (beide 50 procent) behaalden gezamenlijk een brutoresultaat voor belasting van f. 6,2 miljoen.

De Amsterdamse bank verwacht over 1993 hetzelfde niveau te bereiken als in het afgelopen jaar.

Reageer op dit artikel