nieuws

Baggerdepot Noordpier door GS geschrapt

bouwbreed Premium

Er komt voorlopig geen grootschalig baggerdepot in de oksel van de noordpier bij Wijk aan Zee. Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben die locatie geschrapt uit het provinciaal ontwerpbaggerspecieplan. Daartoe is besloten toen bleek dat voor deze locatie in provinciale staten geen meerderheid te vinden zou zijn.

Het ontbreken van voldoende politieke steun is te verklaren uit de stroom bezwaren die -onder meer door veel inwoners van de kustplaats- tegen de voorgenomen baggerstort waren ingediend.

Maar uit informatieblad nummer 3 over het baggerspecieplan blijkt dat GS de locatie Noordpier niet echt definitief schrappen doch vooralsnog vermijden. Ze willen eerst het milieu-effectrapport over de Averijhaven bij IJmuiden afwachten. Dat verschijnt vermoedelijk nog voor de komende zomer. Het rapport moet aangeven in hoeverre het mogelijk is om bagger te bergen in de -te vergroten- Averijhaven en de nabijgelegfen Werkhaven: “Mocht blijken dat deze ‘vermijdingsvariant’ onvoldoende soelaas biedt dan is een wijziging van het baggerspe cieplan nodig.”

Milieu-gedeputeerde G. de Boer: “Als we de locatie Noordpier ke vermijden, moeten we dat doen. Maar als blijkt dat een depot bij de Noordpier nodig is, dan moet dat gebeuren, hoezeer ik dat zelf overigens zou betreuren.”

Lange termijn De locatie Noordpier was bestemd voor oplossing van berging van ernstig vervuilde bagger op lange termijn. Daartoe behoren ook twee andere grootschalige depots, te weten bij Den Helder (aanlanding) en in het IJmeer (eiland of atol).

In afwachting van de inrichting van die locaties zijn voor de korte termijn tussendepots nodig.

Hergebruik en opnieuw verspreiden van nauwelijks of licht verontreinigde bagger kan geschieden in de Spiegelplas en in het Alkmaardermeer.

Provinciale staten moeten op 19 april van dit jaar het baggerspecieplan vaststellen. Als dat gebeurt, kan worden begonnen met reiniging en berging van 29 miljoenm3 licht of ernstig verontreinigde specie.

Uit zout water afkomstige bagger die niet tegen redelijke kosten valt te reinigen zal na 1998 worden gestort in de eerder al genoemde grootschalige depots. Bagger uit zoet water gaat naar opslagplaatsen in de Amsterdamse havens.

Reageer op dit artikel