nieuws

Avonturen van beroemde standbeelden

bouwbreed Premium

Een van de beroemdste beelden van Frankrijk verliet onlangs voor het eerst de Franse bodem. Het bronzen beeld van Auguste Rodin, de Denker, werd met behulp van een hijskraan in een kist verpakt om naar China te worden vervoerd. Daar maakt het bijna 2 meter hoge en 680 kg wegende beeld met 112 andere kunstwerken deel uit van een overzichtstentoonstelling van de Franse beeldhouwer. De expositie reist daarna nog door naar Shanghai, Hong Kong en Taiwan.

FrancUois Auguste Rene Rodin (1840-1917) wordt wel de grootste vertegenwoordiger van het impressionisme in de beeldhouwkunst genoemd. Hij kreeg een gedegen opleiding aan de Ecole des Arts decoratifs in Parijs, werkte in het atelier van A.L. Barije, waar hij in 1864 zijn eerste naturalistische werk ‘De man met de gebroken neus’ vervaardigde dat vooral boksers zeer aansprak.

Om in zijn onderhoud te voorzien verrichtte hij werk van ondergeschikte aard in de porseleinfabriek te Sevres. Na de Frans-Duitse oorlog ging hij naar Belgie waar hij meewerkte aan de decoratie van de Beurs in Brussel. Tijdens een reis naar Italie kwam hij onder de indruk van het werk van Michelangelo en diens invloed is merkbaar bij het ontwerp van de levensgrote voorstelling van L’age d’airain (Het bronzen tijdperk), een bronzen jongelingsfiguur.

Boze tongen beweerden dat Rodin dit beeld van een Belgisch soldaat zou hebben afgegoten. De oorzaak van deze ongegronde verdachtmaking moet worden gezocht in zijn genialiteit en temperament.

Zijn eigenlijke levenswerk was een opdracht van de Franse Staat; het ontwerpen van het portaal voor het Musee des Arts decoratif in Parijs. Dit museum is geinspireerd op Dantes Inferno en slechts enkele onderdelen zijn door Rodin vervaardigd, onder andere de beroemde ‘Penseur’ (denker).

Zijn belangrijkste werk was het ontwerp voor de ‘Bourgeois de Calais’ (Burgers van Calais) dat in 1884 gereed kwam. Behalve een monument voor Victor Hugo ontwierp Rodin een standbeeld voor Balzac (1898) dat nooit afkwam. Uit het omvangrijke oeuvre van deze Franse beeldhouwer noe men we het wereldberoemde ‘Le Baiser’ (De Kus) uit 1886 dat zich met het grootste gedeelte van zijn werk in het Rodin-museum te Parijs bevindt.

Niet alle Parijzenaars zijn even gelukkig met de (tijdelijke) verhuizing van ‘De Denker’

naar China. Maar alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

Van dit laatste zijn de Amsterdammers wat het standbeeld van Vondel betreft, niet over tuigd. Dit beeld in het Vondelpark ontstond door samenwerking van architect dr. P.J.H.

Cuypers, beeldhouwer Louis Royer en dichter J. Alberdingk Thijm en werd onthuld op 18 oktober 1867. Als gevolg van reinigingswerkzaamheden werd dit beroemde beeld zwaar beschadigd. De in meer dan honderd jaar ontstane patina (corrosie) op het beeld is goeddeels verdwenen.

Het is eigenlijk de tweede ramp die dit standbeeld treft.

Begin jaren tachtig verloor Vondel bij een kraakactie zijn hoofd. Het werd met veel moeite teruggevonden en gerestaureerd. Volgens sommigen zou dit niet goed zijn gebeurd. “We weten al maanden dat de sokkel er ernstig aan toe is” , aldus wethouder Wals.

“Daarom hebben we drie maanden geleden f. 60000 uitgetrokken om dat te repareren. De huidige werkzaamheden hebben de schade niet aangebracht, alleen aan het licht gebracht.”

Volgens de directeur van het Stedelijk Museum heeft het dagelijks bestuur van de stadsdeelraad Zuid verzuimd om voorafgaande aan de schoonmaak advies in te winnen bij deskundigen van het Stedelijk Museum, een gebruikelijke procedure bij werkzaamheden aan kunstwerken. Volgens de heer Wals is dit wel gebeurd, maar kloppen de gegevens van het stadsdeelbestuur over de aard van de schoonmaakwerkzaamheden evenmin. De kwestie kwam in de openbaarheid toen de CDA-deelraadfractie alarm sloeg en eiste ‘dat deze zaak volledig uitgezocht wordt’. De vraag is wie zal de schade aan ‘de Prins onzer dichter’ betalen?

Reageer op dit artikel