nieuws

Alders geeft startsein voor bodemsanering Griftpark

bouwbreed

Donderdag 27 april wordt met de aanleg van een schermwand rond het Utrechtse Griftpark begonnen. Minister Alders zal zelf hiervoor het startsein geven.

De wand gaat 55 meter de grond in en zal de vervuilde grond isoleren. De werkzaamheden duren drie jaar en kosten f.36 miljoen. Daarna komen de schoonmaak van de randgebieden, de waterzuivering en de herinrichtng van het terrein aan de beurt.

De verwachting is dat het gehele po rond de eeuwwisseling zal zijn voltooid. Met de totale bodemsanering is naar schatting f.300 miljoen gemoeid. Daarvan neemt het rijk 90 procent voor zijn rekening en de gemeente Utrecht 10 procent. Zoals bekend kwam de vervuiling dertien jaar gele den aan het licht toen op het terrein een vat met zwavelzuur werd aangetroffen. Ouders meldden ziekteverschijnselen bij kinderen die op het terrein hadden gespeeld. Allerlei onderzoeken toonden aan dat de bodem en het grondwater van het Griftpark met gevaarlijke stoffen, zoals tolueen, xyleen, benzeen en naftaleen is vervuild. Deze stoffen zijn afkomstig van een gasfabriek die vroeger op het terrein heeft gestaan. Het besluit tot isolatie van de grond is genomen uit financiele overwegingen. Stad en provincie Utrecht kwamen in de loop der tijd met diverse oplossingen, maar totale afgraving en reiniging van de vervuilde grond zouden meer dan f.660 miljoen gaan kosten. Nu wordt alleen de bovenste laag verwijderd en wordt een leeflaag van schone grond aangebracht, waarna het uiteindelijk mogelijk is een nieuw park aan te leggen.

Reageer op dit artikel