nieuws

Accountants Rotterdam nog bezig met dS+V

bouwbreed

De gemeentelijke accountantsdienst van Rotterdam is nog steeds bezig met de beoordeling van de jaarrekening 1992 van de dienst Stedebouw en Volkshuisvestig (dS+V).

“Berichten dat onze jaarrekening zou zijn afgekeurd is pertinent niet waar” , verklaart H. van Smaalen, hoofd financien (dS+V), desgevraagd. “We moesten van de accountants drie zaken toelichten en dat is inmiddels gebeurd. Volgens mijn waarneming vindt de goedkeuring binnen twee weken plaats. Dan worden de goedgekeurde jaarrekening en ons jaarverslag door de gemeenteraad behandeld.”

Het probleem waar deze dienst mee kampte, was de negatieve ‘kostenplaats’ stadsvernieuwing van bijna f. 200 miljoen.

Deze boekhoudkundige post is ontstaan doordat men de kosten van stadsvernieuwing een jaar of acht geleden is gaan separeren. “In het begin van de stadsvernieuwing had men meer oog voor het bouwen dan voor de cijfers” , aldus Van Smaalen. “Jaarlijk stelt de gemeente f. 45 miljoen beschikbaar om deze negatieve spaarpot af te lossen. Alleen werd vorig jaar door een andere dienst, overigens met goedkeuring van de gemeenteraad, iets meer dan f. 32 miljoen aan deze post toegevoegd, zodat deze nu f. 196 miljoen groot is.”

Daarnaast moest de dS+V uitleggen hoe de post debiteuren is opgebouwd. Hierin is een aantal ‘markante dingen’ gestald. Van Smaalen: “We zijn in een jurische procedure gewikkeld met een huiseigenaar, waarvan bouw en woningtoezicht de fundering heeft laten repareren. Als we verliezen kost ons dat f. 1,5 miljoen.”

Reageer op dit artikel