nieuws

ABS Eurospan houdt ook huis in Luxemburg

bouwbreed

ABS Eurospan Benelux BV heeft ook in Luxemburg op grote schaal opdrachtgevers (onder wie Nederlanders), aannemers en toeleveranciers financiele en sociale ellende berokkend. Een miljoenenschuld, een failliet bouwbedrijf (twaalf man op straat), twee bijna tot wanhoop gedreven Nederlandse families, een gedupeerde, maar snuggere poontwikkelaar en drie toeleveranciers die hun wonden likken. Dat is de -voorlopige- balans van de praktijken in het groothertogdom van de trojka A. van Meijeren/P. Van Koningsveld/R. J. Roodhart.

Deze feiten kwamen aan het licht in een door Cobouw in Luxemburg ingesteld onderzoek. Cobouw stuitte daarbij op een beerput. In gesprekken met gedupeerden bleken tal van nieuwe gevallen van ernstige financiele benadeling door ABS en daaruit voortvloeiende menselijke tragedies.

Het bedrijf zou een dubbel woonhuis bouwen, in opdracht van de al enkele jaren in Luxemburg wonende Nederlanderse familie Van der Liet in het dorpje Bous (luttele kilometers van het Moesel-stadje Remich). Met dit po was een investering gemoeid van DM600000.

Aanbetaling Op grond van de door ABS Eurospan gehanteerde betalingsvoorwaarden moest al bij de ondertekening van het bouwcontract 10% van de bouwkosten worden betaald. En toen de werkzaamheden (bouwrijp maken) begonnen, volgde nog eens betaling van 10%. Terwijl er dus nauwelijks nog iets was gebeurd, had ABS al DM120000 in de knip.

Nadat de aannemer (Piron S.A.) failliet was gegaan als gevolg van uitblijven van betalingen door ABS Eurospan, werd de bouw van het dubbel woonhuis stilgelegd. Daardoor kwamen de Nederlandse opdrachtgevers in ernstige problemen.

Hun nieuwe onderkomen had per 1 juli 1992 klaar moeten zijn. Rekening houdend met afwerking en inrichting werd besloten hun bestaande woningen in Luxemburg per 1 september 1992 te verkopen. Dat lukte. Eind augustus moesten zij hun huizen derhalve ontruimen.

Tijdelijk huis Omdat zij zonder onderdak dreigden te komen, bood ABS Eurospan tijdelijk vervangende woonruimte aan:een woning in Bereldange, vlakbij de stad Luxemburg. ABS Eurospan zou de huur (60000 francs per maand) betalen, zo blijkt ook uit het door Roodhart ondertekende huurcontract.

In december vorig jaar zaten de Nederlanders echter nog steeds in het tijdelijke huis. En kregen ze pardoes een brief van de advocaat van de eigenaar van de woning dat ze eruit moesten omdat er tot dan toe nog geen cent huur betaald was.

Om uitzetting te voorkomen hebben de Nederlanders zelf met terugwerkende kracht- betaling van de huur op zich genomen.

Inmiddels bouwt een andere aannemer het dubbel woonhuis in Bous af. Dat komt vermoedelijk 1 juli van dit jaar klaar.

Van de Raad van Arbitrage voor de Bouwnijverheid hebben ze eind december vorig jaar een vordering van f. 270000 op ABS Eurospan toegewezen gekregen. Maar of ze dat geld daadwerkelijk krijgen is nog de vraag.

Appartementen In het iets noordelijker gelegen dorpje Uebersyren zou ABS in opdracht van de Luxemburgse poontwikkelaar E. Goedert een complex, bestaande uit tien luxe appartementen met daaronder garages, realiseren. Een werk van DM2 miljoen.

Bij de ondertekening van het contract moest Goedert 5% vooruit betalen en bij het begin van de werkzaamheden nog eens 5%. Totaal ving ABS op voorhand dus DM200000.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht. Net als in Bous begon de bouw voortvarend. En de eerste facturen van aannemer Piron en toeleveranciers werden redelijk vlot betaald. Spoedig daarna echter stokten de betalingen.

Piron kon niet meer aan zijn financiele verplichtingen voldoen en werd failliet verklaard, waardoor zijn twaalf werknemers op straat kwamen te staan.

In een vervolgens door hem aangespannen proces kreeg hij van een Luxemburgse rechter een vordering toegewezen van 24 miljoen francs. Dat geld moet komen uit de bedragen die Goedert nog verschuldigd is aan ABS Eurospan. Daarop heeft Piron beslag laten leggen. Zodra Goedert aan ABS Eurospan betaalt, gaat dat geld dus naar Piron. Die heeft tot nu toe tien miljoen francs binnengekregen.

Goedert weigert echter ABS Eurospan verder nog een cent te betalen. In de eerste plaats omdat Van Meijeren er niet in slaagde een geeiste bankgarantie te verkrijgen.

Bovendien is Goedert een proces begonnen inzake niet nakomen van de bouwovereenkomst. Hij eist ontbinding van het contract, terugbetaling van de voorschotten en schadeloosstelling (vanwege te late oplevering en meerkosten). De rechter moet nog uitspraak doen, maar de verwachting is dat ABS Eurospan aan het kortste eind zal trekken.

Andere schulden Het bedrijf dat voor beide poen het grondwerk heeft verricht, te weten Megatrax uit Kehlen, heeft nog 1247699 francs te goed.

En de in Esch-sur-Alzette gevestigde Luxemburgse dochter van de Belgische Echo Groep (de grootste producent van betonnen vloerelementen en wandplaten in Europa) heeft nog 980000 francs te vorderen. Dit bedrijf heeft de Maastrichtse advocaat mr. W. J. H.

M. Lejeune ingeschakeld om dat geld binnen te halen. Zijn faillissementsaanvraag werd echter door de rechtbank Rotterdam afgewezen, omdat ABS de facturen van Echolux betwist (de bekende tactiek).

Tenslotte is er nog een vordering van Carrieres Feidt. Deze onderneming, met zeven vestigingen in het groothertogdom, leverde voor de twee poen cement, zand en natuurstenen elementen. De rekeningen, tot een totaalbedrag van 679000 francs moeten nog steeds betaald worden.

Vrijdag komt Cobouw in de weekend-bijlage uitgebreid terug op de affaire-Luxemburg.

Reageer op dit artikel