nieuws

Zeeland vreest schadeclaim van TBM

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Zeeland vrezen een schadeclaim van de Tolbrug Exploitatie maatschappij (TBM). TBM-directeur R. Lubbers dreigde eerder met een rekening voor onkosten die gemaakt zijn als voorbereiding op de bouw van de Westerschelde Oeververbinding (WOV).

Naar aanleiding van een recente brief die TBM aan GS stuurde laat het college nagaan of er nu nog een zakelijke relatie bestaat tussen de provincie en het bedrijf. Collegeleden menen dat antwoord geven op een brief van TBM uitgelegd zou ke worden als dat er een relatie zou bestaan. Mede om die reden stellen GS de correspondentie niet ter discussie.

Wel zal de commissie van algemeen bestuur de kwestie bespreken. Volgens GS zijn de besprekingen tussen de provincie en TBM definitief beeindigd. TBM is een andere mening toegedaan. Twee aannemerscombinaties dienden een offerte voor een geboorde tunnel in. TBM hoorde daar niet bij. Voordien toonde het bedrijf evenals de Exploitatiemaatschappij Westerschelde belangstelling voor de bouw van een oeververbinding. Het feit dat TBM geen offerte indiende wil volgens het bedrijf niet zeggen dat men geen interesse heeft.

TBM stelt dat de provincie al voordat de offerteprocedure begon een aanbod van het bedrijf had ontvangen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels