nieuws

Winst HBG’s Nuttall staat onder zware druk

bouwbreed Premium

De Engelse dochter van Hollandsche Beton Groep (HBG) Edmund Nuttall heeft het vorig jaar zwaar te verduren gehad.

Uit gisteren in Londen gepresenteerde cijfers blijkt dat zowel de winst als omzet sterk zijn teruggelopen. De andere Engelse HBG-dochters konden zich daarentegen wel redelijk staande houden.

De winst voor belasting van deze in beton- en waterbouw gespecialiseerde Engelse on derneming viel met Bpnd 2,1 miljoen terug tot Bpnd 4,8 miljoen.

De omzet bereikte vorig jaar een niveau van Bpnd 136 miljoen (Bpnd 176 miljoen in 1991). De slechte marktcondities, zoals de onder druk staande prijzen voor de aanleg van wegen worden als oorzaak genoemd van deze terugval in resultaat.

Zoals de HBG-president van de raad van bestuur, ir N. de Ronde Bresser, woensdag al bij de Nederlandse presentatie van de cijfers toelichtte, maakte Kyle Stewart over 1992 weer winst. Het verlies van Bpnd 2,3 miljoen in 1991 werd goedgemaakt door een winst voor be lasting van f. 3,4 miljoen. De omzet liep met Bpnd 9 miljoen terug tot Bpnd 153 miljoen. De in Londen gevestigde bouwer verwacht dit jaar weer met winst af te sluiten. De Schotse bouwer GA maakt pas sinds de laatste zes maanden van 1992 deel uit van het Nederlandse bouwconcern. De integratie verloopt volgens HBG volgens plan. De winstbijdrage voor belasting was Bpnd 1,3 miljoen.

De ‘oude Engelse activiteiten, die onder meer zijn ondergebracht in Ham Dredging en PLT Engineering, hebben eveneens te lijden gehad onder de aanhoudende recessie.

Reageer op dit artikel